وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات:

مساله پست را دنبال نکنيد

دنياي اقتصاد- بازارديجيتال- در اين ستون بارها به مشکلات و کشمکش‌هاي ميان دفاتر خدمات ارتباطي و وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات اشاره کرده‌ايم.

تا پيش از اين و با تجمعي که نمايندگان دفاتر خدمات ارتباطي مقابل وزارتخانه داشته‌اند و به گفته رييس کميته حقوقي انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي، وزير فناوري اطلاعات و ارتباطات اين قول را به فعالان اين صنف داده بود که خود شخصا اين موضوع را پيگيري مي‌کند و اجازه اجراي طرح دو نرخي را نخواهد داد، اما در چند روز گذشته خبرهاي ديگري و خلاف اين وعده شنيده شد.
در آخرين خبرها آمده است که وزير نه تنها مخالف اجراي طرح دونرخي در دفاتر خدمات ارتباطي و دولتي نيست، بلکه با تک‌نرخي شدن اين تعرفه نيز مخالفت کرده است. براي کسب صحت اين خبر با امين، رييس انجمن کارفرمايان دفاتر خدمات ارتباطي گفت‌وگويي انجام داده‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد:
طي چند هفته گذشته خبرهايي مبني بر همکاري وزير ارتباطات براي حل مشکلات دفاتر خدمات ارتباطي شنيده مي‌شد، با اين اوصاف طي چند روز گذشته وزير خلاف وعده‌هايي که داده بودند عمل کرده و با تک نرخي شدن تعرفه‌هاي پستي مخالفت کردند آيا اين خبر صحت دارد؟
وزير ارتباطات با بيان کردن اين موضوع که مساله پست را دنبال نکنيد و با عنوان کردن اينکه بخش دولتي رقيب بخش خصوصي است و بايد بازار گرم باشد با اين مساله مخالفت کردند.
اما در جلسه‌هاي هفته گذشته که نمايندگان دفاتر خدمات ارتباطي با شخص وزير داشتند، ايشان اظهار داشته بودند که اين مساله را شخصا دنبال مي‌کنند و با کارشکنان اين حوزه به شدت برخورد خواهند کرد؟
نه، ايشان اصلا چنين مطلبي را عنوان نکردند.
يعني منبع اين خبر که رييس کميته حقوقي انجمن صنفي دفاتر است، اين ادعا را از خودشان مطرح کرده‌اند؟
شايد، چرا که فکر مي‌کردند که اين اتفاق بيفتد.
پس وزير چنين حرفي را نزده؟
بله، گفتند که بحث پست را دنبال نکنيد و بخش دولتي با تمامي ابزار و امکانات به رقابت در اين بازار بپردازد.
با اين شيوه از بازار رقابتي، شما موافق هستيد؟
به هيچ وجه، الان هم ما در اين فکر هستيم که با گردهمايي و همفکري ميان دفاتر استان‌ها چه کاري را انجام دهيم، البته از طريق ارگان‌هاي نظارتي و مجلس نيز اين مساله را دنبال مي‌کنيم.