قيمت سيمکارت هاي کارکرده همراه اول کاهش يافت

موبنا- منابع بازاري از کاهش قيمت 10 هزار توماني سيمکارت هاي کارکرده همراه اول در سطح اقصي نقاط تهران خبر دادند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا، افزايش عرضه و کاهش تقاضا براي خريدوفروش سيمکارت هاي کارکرده 0912 باعث شده تا فروشندگان قيمت اين کالاي ارتباطي را پايين آورند.
“محمد حيدري” يکي از فروشندگان سيمکارت در جنوب تهران گفت: مدتي است تقاضا براي سيمکارت هاي 0912 در سطح بازار تلفن همراه کاهش يافته ومشتريان ترجيح مي دهند سيمکارت اعتباري خريد کنند.
وي تصريح کرد: سيمکارت هاي اعتباري همراه اول، تاليا و ايرانسل به ترتيب در بازار آزاد به بهاي 30 ، 15 و 7 هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه عرضه مي شود.
اين فروشنده  قيمت سيمکارت هاي موجود در بازار تهران به شرح زير اعلام کرد:
هم اکنون سيمکارت کارکرده کد يک همراه اول با قيمت 530 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش مي رسد.
اين در حالي است که شماره هاي رند و مرتب اين کد با قيمت بالاتر از  800 هزار تومان در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
سيمکارت صفر و کارکرده کد دو نيز به ترتيب با قيمت 550 و 345هزار تومان به فروش مي رسد.
سيمکارت صفر کدهاي سه، چهار، پنج نيز به ترتيب 465 ، 350 و 345 هزار تومان فروخته مي شود.
سيمکارت کارکرده کدهاي فوق نيز به ترتيب با قيمت  305 ، 245و 240هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه توزيع مي شود.
سيمکارت  صفر کدهاي شش ، هفت و هشت نيز با قيمت 330 ، 320 و 300 هزار تومان به فروش مي رسد.
سيمکارت کارکرده سه کد فوق نيز به ترتيب 225 ، 215 و 200 هزار تومان به فروش مي رسد.
129/20