گزارش جامع موبنا ازعملكرد وزارت ارتباطات در دولت نهم

موبنا- نگاهي به آمار و ارقام و توجه به شاخص هاي كمي وكيفي ارتباطات كشور نشانگر آن است كه در طول سه دهه بعد از انقلاب اسلامي ايران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات يكي از بخش هاي موفق و پيشرو در زمينه فعاليت هاي مربوطه بوده است.

به گزارش سازمان خبري موبنا به نقل از داده هاي آماري روابط عمومي وزارت ارتباطات، در طول سه دهه پس از انقلاب تحولات دروزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موجب شده كشور ما از نظر رشد در شاخص هاي مختلف در زمره يكي از موفق ترين كشورها محسوب شود كه نماد اين پيشرفت به ويژه در سالهاي خدمات دولت نهم همان “دولت الكترونيك” است كه اكنون نيز با سرعتي شتابنده به سمت “دولت همراه” در حركت است.
جهش و تحول چشمگير درعرصه فعاليت هاي مختلف ارتباطات كشور گوياي تلاش و فعاليت مديران دولت نهم در تمام واحدهاي داخلي و شركت هاي تابعه است.
نگاهي به شاخص هاي عملكردي دولت نهم در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور روشنگر دستاوردهاي كمي و كيفي نظام جمهوري اسلامي ايران و فعاليت هاي دولت  دراين بخش است.

رشد 5/5 برابري خطوط فيبرنوري
طي 20سال قبل از شروع بكار دولت نهم سالانه حدود سه هزار كيلومتر فيبرنوري در كشور ايجاد شده بود كه اين رقم در زمان خدمت دولت نهم به حدود 16هزار و 579 كيلومتر در سال رسيده و به عبارتي بيش از 5/5 برابر رشد داشته است.
براين اساس افزايش ارتباطات بين الملل روي فيبرنوري از شش خط به 86 خط STM1 رسيده كه درمدت خدمت دولت نهم بيش از 14برابر كل دوران گذشته شده است.
همچنين تعداد كانال هاي ارتباطي كشور از يك ميليون در شهريورماه سال 84 به 5/2ميليون كانال در سال 88 رسيده كه نشان از افزايش 5/2برابري دارد.
افزايش 10برابري سرعت واگذاري تلفن ثابت
زمان متوسط انتظار براي دريافت خط تلفن ثابت از هفت ماه (210روز) به 21روز در سال 88 كاهش يافته كه به اين ترتيب مي توان گفت سرعت واگذاري خط تلفن ثابت 10برابر افزايش پيدا كرده است.
متوسط قيمت تلفن ثابت در كشور در شروع دولت نهم 81هزار تومان بوده كه اين مبلغ در سال 88 به 50هزار تومان كاهش يافته است.
در شهريورماه سال 1384 قيمت تلفن ثابت در تهران 103هزار تومان در شهرها 80 هزار تومان و در روستاها 60هزار تومان بوده كه در بازار آزاد از چند صد هزار تومان تا بالغ بر يك ميليون تومان به فروش مي رسيده اما قيمت كنوني تلفن ثابت در بازار آزاد و دولتي يكسان شده  است.
تعداد تلفن هاي همگاني شهري و راه دور از 188هزارخط در سال 84 به 370هزارخط در سال 88 رسيده و اين يعني در زمان دولت نهم حدود دو برابر شده است.

كاهش سه برابري قيمت تلفن همراه
تعداد تلفن ثابت و همراه واگذار شده در طول 5/26 سال از آغاز انقلاب اسلامي تا شروع دولت نهم در شهريورماه سال 1384 حدود 7/24 ميليون شماره بوده و اين بدان معني است كه سالانه به طورمتوسط حدود 935هزارشماره  تلفن واگذار شده كه اين تعداد در طول سه سال و هشت ماه خدمت دولت نهم 6/44 ميليون شماره بوده است .
براساس اين گزارش دولت نهم در طول دوران خدمت به طور متوسط در سال 7/11ميليون خط تلفن واگذار كرده است.
همچنين قيمت تلفن همراه دائمي در آغاز بكاردولت نهم 440هزار تومان بود كه هم اكنون به 145هزار تومان کاهش يافته كه اين امر نشان از كاهش سه برابري قيمت تلفن همراه دائمي دولتي دارد.
در همين حال قيمت تلفن همراه در بازار آزاد نيز در سال 84 بالغ بر يك ميليون تومان بوده كه هم اكنون پيش پرداخت براي دريافت خط تلفن همراه در بازار آزاد كمتر از 20هزار تومان است.
ضريب نفوذ تلفن همراه با گذشت 11سال از ورود اين تكنولوژي به كشور حدود 10درصد بوده كه به طور متوسط سالي كمتر از يك درصد را شامل مي شده و اين عدد در دولت نهم به ميزان 53درصد و سالانه 9/13درصد افزايش داشته است.
همچنين زمان متوسط انتظار براي دريافت خط تلفن همراه در شروع دولت نهم 365روز بوده كه اين رقم در سال 88 به 10روز كاهش پيدا كرده بدين ترتيب سرعت واگذاري تلفن همراه 5/36برابرافزايش يافته است.
ظرفيت ارسال پيامك در سال 84 نيز كه دوميليون در روز بوده به بيش از 120ميليون پيامك در سال 88 رسيده كه نشان از افزايش حدود 60برابري دارد.
تعداد BTS هاي تلفن همراه از حدود پنج هزار و 100آنتن در سال 84 به بيش از 25هزار آنتن در سال 88 رسيده كه بيش از پنج برابر افزايش را نشان مي دهد.

رشد 8/7درصدي ضريب نفوذ اينترنت
طي سه سال و هشت ماه خدمت دولت نهم ضريب نفوذ اينترنت از ده درصد به 33درصد افزايش پيدا كرده و اين بدين معني است كه طي 13سال (سال 71تا 84) رشد ضريب نفوذ 8/0 درصد در سال بوده كه اين رقم به 8/7 درصد در سال در زمان دولت نهم افزايش پيدا كرده است.
همچنين احداث دفاتر ارتباطات و فناوري روستايي در مدت خدمت رساني دولت نهم حدود 5/8 برابر شده است.
اتصال بانك ها و موسسات مالي اعتباري به شبكه نيز از حدود پنج هزار مورد در شهريورماه سال 84 به بيش از 21هزار مورد در سال 88 رسيده كه افزايش بيش از چهار برابر را نشان مي دهد.
پرداخت وام به توليدكنندگان و پيمانكاران از 100ميليارد ريال در سال 84 به 930ميليارد ريال در دولت نهم رسيده كه حاكي از افزايش 3/9برابري در اين مدت است و اين رقم از محل وجوه اداره شده براي توسعه حوزه  ICT كشور پرداخت شده است.
اين پرداخت وام تا شهريورماه سال 84 حدود 80درصد در تهران و 20درصد در ساير استانها بوده كه رقم آن در دولت نهم به 40درصد درتهران و 60درصد در استانها تغيير يافته است.

همكاري هاي علمي با دانشگاهها و موسسات پژوهشي و آموزشي
علاوه برافزايش كمي در خدمت رساني در مدت زمان سه سال و هشت ماه عمر دولت نهم برخي فعاليت هاي پژوهشي و علمي نظير تاسيس و تجهيز 19مورد آزمايشگاه هاي تخصصي و تاييد نمونه در 12 دانشگاه كشور حمايت مالي از دو هزار پروژه كارشناسي ارشد و حدود 180پروژه دكترا تهيه و تصويب طرح جامع آموزش و توسعه منابع انساني ICT  و نظام جامع پژوهشي ICTو نيز اتصال حدود 360دانشگاه و موسسه آموزشي و پژوهشي به شبكه فيبرنوري كشور نيز مشاهده شده است.

خدمات آغاز شده در براي اولين بار در كشور
ارائه سيم كارت اعتباري در شبكه تلفن همراه كشور و عقد قرارداد توليد داخلي تجهيزات تلفن همراه با كنسرسيوم متشكل از توليدكنندگان داخلي به مبلغ 168 ميليارد تومان كه طي مراسمي با حضور رياست جمهوري به امضا رسيد و نيز نصب و آماده سازي تجهيزات براي ارتقا شبكه نسل دو همراه اول به نسل 5/2 و 75/2 و ارائه سرويس هاي GPRS اينترنت و MMS  از جمله خدماتي است كه طي دوران فعاليت دولت نهم و براي اولين بار در كشور مورد بهره برداري قرار گرفت.
همچنين مي توان از به روز رساني واگذاري تلفن ثابت در تمام شهرهاي كشور، عقد قرارداد و راه اندازي اپراتور دوم تلفن همراه و واگذاري خطوط و ارائه سرويس هاي متناوب و نيز راه اندازي باجه هاي پست بانك در بيش از هشت هزار روستا و ورود بانك به روستا براي اولين بار در كشور نام برد.
ايجاد كميته هاي پژوهشي استاني در استان هاي كشور متشكل از اساتيد دانشگاه و مديران مخابرات و پست و پست بانك و شروع پروژه هاي مختلف پژوهشي در حوزه هاي ذيربط و همچنين راه اندازي مركز بين المللي آموزش در زمينه ارتباطات در اصفهان با همكاري كشورهاي مختلف از ديگر خدماتي است كه براي اولين بار در كشور ارائه مي شود.
در مدت زمان عمر دولت نهم براي اولين بار دريافت مجوز و تصويب راه اندازي مركز بين المللي بهره برداري از فضا در امور حوادث و عقد قرارداد و ايجاد پژوهشكده هاي نوع سوم در زمينه تحقيقات فضايي با شش دانشگاه بزرگ كشور همچنين تهيه اسناد مزايده اپراتور سوم تلفن همراه و برگزاري موفق مزايده آن و آغاز مراحل اجرايي مربوط شكل گرفت و واگذاري نهايي شركت مخابرات ايران به بخش غيردولتي و آغاز به واگذاري آن ،واگذاري تلفن ثابت خانگي در روستاهاي بيش از 50خانوار و در روستاهاي بيش از 20خانوار در بيش از 12 استان كشوربه بروز رساني شد.
براساس اين گزارش طراحي شبكه ملي داده و آغاز اجراي اين طرح سه ساله، طراحي اجراي پايلوت شبكه هاي نسل جديد NGN در سه استان فارس ،قزوين و يزد اجراي پايلوت شبكه داده استاني (تروانترنت) در دو استان كرمان و قم و نيز اجراي شبكه علمي در شهر تهران، طراحي ارسال پيامك روي تلفن ثابت و كاهش قيمت واگذاري تلفن از ديگر خدمات اجرايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در طول عمر دولت نهم بوده است.
128/20