تکليف اپراتور سوم تا 10 روز آينده مشخص مي شود

احتمال برگزاري مجدد مزايده اپراتور سوم وجود دارد

موبنا-يک مقام مسوول در سازمان تنظيم مقررات از احتمال برگزاري مجدد مزايده اپراتور سوم تلفن همراه خبرداد.

محمد رضا فرنقي زاده در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا با بيان اينکه مراحل قانوني مزايده اپراتور سوم تلفن همراه در حال انجام است، گفت: وضعيت اپراتورسوم تا ده روزآينده مشخص مي شود.
وي درباره پيشنهادهاي اپراتورهاي عمان تل و زين براي حضوردر اپراتور سوم، گفت: ارائه پيشنهاد از سوي اين اپراتورها مانعي ندارد وبر اساس قانون مزايده، حضورآنها در اپراتور سوم بررسي مي شود.
مدير کل روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات درخصوص ادعاي اتصالات مبني با اختلاف اين اپراتوربا شريک ايراني خود، گفت: رگولاتوري با کنسرسيوم اتصالات طرف است و اختلافات اين دو شرکت به اين سازمان مربوط نمي شود.
فرنقي زاده تاکيد کرد: حضور کنسرسيوم اتصالات دراپراتورسوم منتفي شده وامکان برگشت آن بسيار ضعيف است.
به گزارش موبنا کنسرسيوم زين ايران متشکل از صندوق بازنشستگان صدا و سيما ، ذخيره فرهنگيان و اپراتور کويتي “زين” است که بعد از کنسرسيوم تامين – اتصالات به عنوان نفر دوم در مزايده اپراتور سوم تلفن همراه کشور برگزيده شد.همچنين شرکت عمان تل به عنوان سومين شرکت برنده مزايده اپراتور سوم تلفن همراه کشور بعد از اتصالات و زين کويت قرار دارد.
کنسرسيوم تامين اتصالات متشکل از شرکت تامين تله کام وابسته به شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي و اپراتور اماراتي اتصالات 23دي ماه به عنوان برنده نهايي مزايده اپراتور سوم تلفن همراه کشور انتخاب شد و قراربود اين اپراتوردر 15سال، مبلغ 16هزار ميليارد ريال به دولت پرداخت و 17ميليون مشترک جذب کند.
اماوزير ارتباطات 20ارديبهشت ماه جاري اعلام كرد كه اين كنسرسيوم نتوانست از فرصت سرمايه گذاري در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ايران استفاده کند.
117/20