مدير ارشد نوکيا در گفت وگو با موبنا:

سهم نوکيا در ايران رو به افزايش است

موبنا- مدير ارشد نوکيا در ايران از افزايش سهم اين برند در سطح بازار تلفن همراه کشور خبر داد.

“عليرضا شفيع پور” در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا اظهارداشت: با عرضه مدل هاي مختلف با قيمت هاي گوناگون شاهد گسترش سهم بازار برند نوکيا هستيم.
وي افزود: شرکتي بين الملي هر ماه سهم بازار نوکيا در بازار تلفن همراه ايران را ارزيابي مي کند که بر اساس تحقيقات بدست آمده شاهد رشد سهم اين برند در بازار بوده ايم.
مدير ارشد نوکيا اشاره اي به  رقم دقيق سهم بازار نوکيا در ايران نکرد و گفت: به دليل سياست هاي اين شرکت نمي توانيم ميزان دقيقي از سهم بازار اين برند را معرفي کنيم.
وي گفت: سياست هاي نوکيا نسبت به گذشته تغييري نداشته است و اين شرکت همانند قبل به فعاليت خود ادامه مي دهد.
به گزارش موبنا شرکت ارکان ارتباطات به عنوان نماينده فعال نوکيا در ايران به خريدوفروش اين کالاي ارتباطي مي پردازد.شرکت اتصالات که يکي از نمايند گي هاي نوکيا در ايران به شمار مي رود غيرفعال است.شرکت الوطني که به تازگي در ايران شروع به فعاليت کرده است نيز به عنوان يکي از شرکت هاي قانوني اين برند به شمار مي آيد.
129/20