مديرعامل يک شركت ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده خبرداد:

استفاده از سرويس MMS براي تبليغات انتخابات رياست جمهوري

موبنا- مديرعامل شركت چهارنسل امواج از استفاده از پيام صوتي تصويري MMS تلفن همراه در انتخابات آتي رياست جمهوري خبر داد و گفت: شرکت چهارنسل امواج ، امکان ارسال MMS را بصورت انبوه فراهم كرده است.

عليرضا احمديان زارچي در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا درباره نقش رسانه پيامك به عنوان ابزاري براي تبليغات كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري در ماه آينده اظهار داشت: از آنجا که تبليغات كانديداهاي رياست جمهوري در اين دوره بصورت پوستر و در سايزهاي بزرگ ممنوع شده است، پيامک بصورت محوري ترين رسانه تبليغاتي گسترده مي تواند در اين زمينه نقش آفريني كند.
وي از پيام كوتاه تلفن همراه به عنوان بهترين ابزار تبليغاتي در كشور نام برد و گفت: با توجه به اينکه صداوسيما بصورت عادلانه به تبليغ تمامي کانديدها خواهد پرداخت و از طرفي تابلوهاي بيلبورد نيز به دليل محدوديت مكان امکان گستردگي ندارد، بهترين ابزار تبليغات پيامک خواهد بود.
احمديان با بيان اينكه در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم پيامك به عنوان رسانه تبليغاتي بصورت پررنگ  مورد استفاده کانديدها قرار نگرفت، خاطرنشان كرد: در انتخابات مجلس شواري اسلامي در سال گذشته نزديك به دويست ميليون پيامک تبليغاتي در ايام قبل از انتخابات بصورت اطلاع رساني عمومي و در ايام يک هفته تبليغات بصورت اخص ، از طريق شركت هاي ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده تلفن همراه (CP ها) ارسال شد.
128/20