سرمايه:

” کاهش تا 25 درصدي قيمت گوشي تلفن همراه “

روزنامه سرمايه در خبري اعلام کرد قيمت گوشي تلفن همراه تا 25 درصد در سال گذشته کاهش يافت.

 کاهش تا 25 درصدي قيمت گوشي تلفن همراه
سرمايه: «در سال گذشته بهاي انواع گوشي تلفن همراه بين پنج تا 25 درصد کاهش يافت.» رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي، تصويري و گوشي تلفن همراه با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: «در پي بحران جهاني اقتصاد و کاهش بهاي گوشي تلفن همراه در بازارهاي جهاني قيمت انواع مختلف اين کالاي ارتباطي در سال گذشته و به ويژه طي شش ماهه دوم اين سال تا 25 درصد کاهش يافت.» ابراهيم درستي پديده قاچاق را بزرگ ترين معضل بازار گوشي تلفن همراه در بازارهاي داخلي کشور ذکر کرد و افزود: «در حال حاضر بخش عمده اي از بازار گوشي تلفن همراه در قبضه قاچاقچيان قرار دارد و متاسفانه شاهد هستيم فعاليت اين افراد روبه گسترش است.» وي تاکيد کرد: «در حال حاضر بيش از 90 درصد بازار اين کالاي ارتباطي به انواع گوشي هاي قاچاق اختصاص يافته است.» به گفته وي، «واردات قاچاق گوشي تلفن همراه بيشتر مربوط به گوشي هايي مي شود که قيمتي بيش از 200 هزار تومان دارند.» وي با اشاره به آشفتگي بازار گوشي تلفن همراه، ادامه داد:
 «تنها راه سامان دادن اين بازار، کاهش منطقي تعرفه واردات گوشي است.»