فناوران:

بهره‌برداري از سامانه خدمات الکترونيکي روابط عمومي

روزنامه فناوران از بهره برداري رسمي فاز نخست سامانه خدمات الکترونيکي روابط عمومي ايران خبر داد .

بهره‌برداري از سامانه خدمات الکترونيکي روابط عمومي
فاز نخست سامانه خدمات الکترونيکي روابط عمومي ايران به صورت رسمي مورد بهره‌برداري قرار گرفت.
فناوران – با افتتاح سامانه خدمات الکترونيکي روابط عمومي ايران از اين پس علاقه‌مندان مي‌توانند با عضويت در اين سامانه، از خدمات آن بهره‌مند شوند. به گفته مهدي باقريان، مدير اين سامانه، در سامانه خدمات الکترونيکي روابط عمومي ايران، بخشي از نيازهاي مديران و کارشناسان روابط عمومي برآورده مي‌شود. گفتني است فاز نخست اين سامانه پس از سپري شدن يک دوره آزمايشي و به منظور توسعه فرهنگ استفاده از روابط عمومي الکترونيکي و توسعه مهارت‌هاي«روابط عمومي 2» مورد بهره‌برداري قرار گرفت.