فناوران:

ادغام شوراهاي عالي و تقويت شوراي عالي اطلاع رساني را پيشنهاد مي کنيم

به نوشته روزنامه فناوران ، دکتر شهرياري دبير شوراي عالي اطلاع رساني در سومين هم انديشي نخبگان فناوري اطلاعات ، راه حل برون رفت از معضل موازي کاري را ادغام شوراهاي عالي و ساير نهاد هاي سياستگذار در ذيل شوراي عالي اطلاع رساني دانست .

شهرياري در سومين هم‌انديشي نخبگان براي بررسي سند راهبردي جامعه اطلاعات؛
ادغام شوراهاي عالي و تقويت شوراي عالي اطلاع‌رساني را پيشنهاد مي‌كنيم
سومين هم‌انديشي نخبگان فناوري اطلاعات با هدف نقد و بررسي ويرايش دوم پيش‌نويس سند راهبردي جامعه اطلاعاتي ايران كه توسط شوراي عالي اطلاع‌رساني مدون شده است، روز گذشته در كتابخانه ملي ايران برگزار شد.
فناوران – در اين نشست ضمن ارايه و تشريح پيش‌نويس سند راهبردي جامعه اطلاعاتي ايران دكتر شهرياري به سوالاتي اساسي از جمله علت وجود دو سند ملي و موازي كاري، در ميان شوراهاي عالي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور پاسخ گفت. دكتر شهرياري راه حل برون رفت از معضل موازي كاري‌ها را ادغام شوراهاي عالي و ساير نهادهاي سياستگذار در ذيل شوراي عالي اطلاع‌رساني دانست و گفت: اين راه حل در سند راهبردي جامعه اطلاعاتي ايران به عنوان پيشنهاد ارايه شده است.دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني گفت: با طرح پروژه‌هاي تسما و تكفا 2 در شوراي عالي اطلاع‌رساني، لزوم وجود يك سند فرادستي و داراي راهبردهاي كلان كلي در حوزه ICT كشور احساس شد.
بر اين اساس با مطالعه 29 روش شناسي، مدل مركز توسعه بين‌المللي دانشگاه هاروارد (CID) كه ويژه كشورهاي در حال توسعه تنظيم شده است، انتخاب و در تنظيم سند مورد بهره‌برداري قرار گرفت.شهرياري گفت: اين متدولوژي به جاي تاكيد بر فناوري به محصول آن در جامعه يعني جامعه شبكه‌اي مي‌پردازد. وي افزود: متدلوژي CID يك روش براي ارزيابي آمادگي الكترونيكي كشورهاي در حال توسعه است كه ما با استفاده از 5 محور ارايه شده در اين مدل پيش‌نويس سند راهبردي جامعه اطلاعاتي ايران را تدوين كرديم.شهرياري گفت: 5 محور اين سند شامل دسترسي به محيط شبكه‌اي، توسعه انساني، علم و آموزش شبكه‌اي، جامعه شبكه‌اي، اقتصاد شبكه‌اي و سياست‌هاي حاكم بر توسعه جامعه اطلاعاتي است كه از CID استخراج و از دو جهت بومي‌سازي شده است.
وي گفت: در روند بومي سازي، در وهله نخست هويت ايراني – اسلامي در هنگام نگاشت سند مورد توجه قرار گرفته و در مرحله بعد، بهره‌مندي از آراي نخبگاني به منظور بومي‌‌سازي مورد نظر قرار خواهد گرفت.
وي در خصوص اينكه چرا شوراي عالي اطلاع‌رساني اقدام به تدوين اين سند كرده است گفت: براساس شرح وظايف شوراي عالي اطلاع‌رساني كه يكي از بندهاي آن تدوين و تصويب اصول و نظام جامع اطلاع‌رساني كشور است، تدوين اين سند در دستور كار شوراي عالي اطلاع‌رساني قرار گرفت.دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني در شرح اين موضوع كه چرا دو شوراي عالي فناوري اطلاعات و اطلاع‌رساني به طور موازي اقدام به تدوين سند كرده‌اند گفت: ما در پاسخ به اين پرسش‌كنندگان از جمله مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مي‌گوييم كه شوراها قبل از تعارض در عمل، دچار تعارض در نظر هستند.يعني در تدوين شرح وظايف اين شوراها اشكال و نقاط همپوشاني بسياري وجود دارد.
وي افزود: ما هم از مجلس اين پرسش را داريم كه چرا سه شوراي عالي با شرح وظايف همپوشان تشكيل شده است كه اكنون ما بايد در قبال انجام وظيفه خود پاسخگو باشيم.
وي گفت: در تدوين اسناد به شوراي عالي اطلاع‌رساني و شوراي عالي فناوري اطلاعات اشكالي وارد نيست. اين دو شورا به وظيفه خود عمل كرده‌اند بلكه مشكل جاي ديگري است.
دكتر شهرياري گفت: ما در سند راهبردي جامعه اطلاعاتي ايران براي رفع مشكل تكثر شوراها راه حل ارايه داده‌ايم. چنان كه بر اساس يكي از راهبردهاي اين سند، بايد نهاد راهبري منسجم، واحد، مقتدر و جامع براي دستيابي به جامعه اطلاعاتي در همه ابعاد و داراي ويژگي‌ حاكميتي فرابخشي ايجاد شود.
وي افزود: ادغام يا اندراج فعاليت شوراهاي ديگر در ذيل شوراي عالي اطلاع‌رساني و حذف يا اندراج ديگر نهادهاي سياستگذار در حوزه فناوري اطلاعات در اين شورا يا تقويت آن به منظور ايجاد تمركز در سياستگذاري با حمايت همه دستگاه‌هاي  ذي‌ربط هم راهكار دستيابي به اين راهبرد است.شهرياري گفت: وقتي ما به شوراي عالي اطلاع‌رساني وارد شديم قرارداد
تكفا 2 منعقد شده بود و سند راهبردي جامعه اطلاعاتي نيز بايد از دل تكفا 2 استخراج مي‌شد.
پس ما با اين نيست كه دوگانگي در تدوين سند با شوراي عالي IT ايجاد نشود، تكفا 2 را به ايشان ارايه داديم تا با تلفيق اين سند نظام جامع تدوين شود اما دست‌اندكاران تدوين نظام جامع اصلا تكفا 2 را نپذيرفتند و از اساس با اسم تكفا مساله داشتند. پس ما هم روش ديگري را آزموديم.
وي افزود: در آن زمان دكتر ربيعي در مركز تحقيقات مخابرات مسوول تدوين نظام جامع بودند ما هم از ايشان درخواست كرديم كه كار تكفا 2 را هم در دست بگيرند كه ايشان هم نپذيرفتند اما ناگهان دكتر ربيعي هم از مركز تحقيقات رفت و كار از دست ايشان خارج شد كه شايد يكي از دلايل خروج ايشان از مركز تحقيقات پذيرفتن مديريت همزمان دو سند بوده باشد.
وي در ادامه درخصوص فرادستي و كامل‌تر بودن سند راهبردي جامعه اطلاعاتي نسبت به نظام جامع فناوري اطلاعات گفت: اساسا اسناد بالادستي بايد در جايگاه تقنيني مصوب شود نه در جايگاه اجرايي. ضمن اينكه سند راهبردي جامعه اطلاعاتي چون پس از سند نظام جامع منتشر شده است، جامع‌تر است.
وي افزود: در حال حاضر شش سند از جمله سند راهبردي جامعه اطلاعاتي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه يك نهاد حاكميتي تقنيني است، در انتظار تصويب است.
شهرياري تعدد اسناد را دوباره كاري دانست و گفت: تعداد اسناد بايد با تدوين يك برنامه اقدام برطرف شود.در اين برنامه بايد اولويت‌هاي اقدامات اجرايي، پروژه‌هاي كليدي، نهادهاي مسوول پروژه‌ها، نهادهاي همكار، هزينه‌ها و منابع تخصيص بودجه و زمانبندي نيز مشخص باشد.وي در اين نشست پيرو بحث جامعه حكمت مدار كه به طور متناوب بخش‌هايي از اين بحث را در نشست‌هاي نخبگان اين شورا مطرح مي‌كند گفت: جامعه اطلاعات بستر و مسير دستيابي به جامعه دانايي محور است كه تحقق آن از اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور است.وي افزود: قوه تمييز ميان حق و باطل در امور نظري به حكمت نظري و قوه تشخيص ميان خير و شر در رفتارها به حكمت عملي مي‌انجامد كه اين دو ويژگي جامعه حكمت مدار است.شهرياري گفت: در تدوين سند راهبردي جامعه اطلاعاتي ايران، رويكرد دانايي محوري و حكمت مداري را لحاظ كرده‌ايم و اگر قصد داريم كه به جامعه دانايي محور برسيم ناگزيريم مسير جامعه اطلاعات را برگزينيم.
هدف ما جامعه اطلاعات نيست مسيرمان جامعه اطلاعات است و پيمودن اين مسير نيز انحا مختلفي دارد.
وي افزود: راه ايراني راهي متفاوت از ساير كشورها است.
گفتني است در اين هم‌انديشي با برگزاري 2 نشست تخصصي متدولوژي كل سند و راهبردهاي مطرح شده در هر يك از محورهاي 5 گانه مورد بررسي و نقد قرار گرفت و همچنين با برگزاري 5 نشست عمومي، كارگروه‌هاي 5 محور سند، گزارشي از فعاليت خود ارايه دادند.