فرماندار تهران:

شماره تلفن هاي ثابت تمام شهرهاي شهرستان تهران هم کد شد

مهر - با اجراي حذف کد بين شهري درشهرستان تهران تمام بخش هاي اين شهرستان هم کد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر حسين طلا افزود: در طرح مذکور براي شماره گيري شماره تلفن ثابت تمام شهرهاي شهرستان تهران از جمله شهر جديد پرديس، بومهن، جاجرود، بخش آفتاب و بخش کن تا امام زاده داوود از کد 021 استفاده خواهد شد.

معاون استاندار تهران ادامه داد: علاوه بر اين تمام شهروندان بخش هاي ياد شده مي توانند بدون شماره گيري کد 021 و فقط با شماره گيري شمارة هشت رقمي مورد نظر با مخاطب خود ارتباط برقرار کنند.

فرماندار تهران ضمن تقدير از فعاليتهاي مخابراتي صورت گرفته در شهرستان تهران خاطرنشان کرد: اين اقدام جهت عدالت محوري و تسهيلات بهتر جهت خدمات رساني به شهروندان انجام گرفته است.