سليماني در جمع خبرنگاران:

انعكاس حجم كار دولت در حوزه مخابراتي بسيار كم بوده است

فارس- وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات با اشاره به بخشي از عملكرد وزارتخانه متبوع خود گفت: در هفته ارتباطات حجم افتتاح حوزه هاي مخابراتي بسيار گسترده است و چند هزار پروژه در حال افتتاح است اما متاسفانه انعكاس آن در رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي بسيار كم است.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس محمد سليماني وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات در حاشيه سومين همايش روابط عمومي‌ها و دستگاه هاي اجرايي كه صبح امروز در سالن اجلاس سران كار خود را آغاز كرد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه چقدر از كار روابط عمومي وزارتخانه خود راضي هستيد گفت: حوزه و عملكرد ما در سراسر كشور بسيار متنوع است و ما در شهرها و روستاها 70 ميليون مشترك تلفن، پست و پست بانك داريم لذا نيازمند يك روابط عمومي قوي هستيم.
وي افزود: در اوايل سال 84 ، 85 و 86 مشكلاتي را داشتيم اما در گزارش عملكردي كه در سال 77 داشتيم مشاهده كرديم كه يك جهش عملكرد داريم و شوراي روابط عمومي ها را تشكل داديم تا بتوانند دست آوردها را منتقل كنند به طوري كه امروز ارتباط يك طرفه نيست و اطلاع رساني وضعيت خوبي را دارد اما انعكاس آن در جامعه كه بايد توسط رسانه‌ها صورت بگيرد كه اين مساله ضعيف است.
وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات با اشاره به بخشي از عملكرد وزارتخانه متبوع خود گفت: در هفته ارتباطات حجم افتتاح حوزه هاي مخابراتي بسيار گسترده است و چند هزار پروژه در حال افتتاح است اما متاسفانه انعكاس آن در رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي بسيار كم است.
سليماني نارسايي هاي موجود را نسبي دانست و اظهار داشت: ما منكر عدم وجود نارسايي ‌ها نيستيم اما اين نارسايي‌ها نسبي است و چون بنده خود معلم هستم و سختگير مي‌باشم به سختي نمره مي‌دهم اما سعي و تلاش روابط عمومي‌ در وزارتخانه ما قابل قبول و منطقي است.