وزير ارتباطات:

72درصد از روستاهاي بالاي 100نفر تلفن خانگي دارند

ايرنا- واگذاري به روز تلفن خانگي به 7 درصد از روستاهاي بالاي 20خانوار كه جمعيت بالاي 100نفر دارند، به اتمام رسيده است.

به گزارش روز يكشنبه خبرنگار ايرنا، محمد سليماني در مراسم روز ارتباطات و روابط عمومي، اظهار داشت: در زمان حاضر شرايط خوبي در حوزه ارتباطات برقرار شده و بسياري از عقب افتادگي‌ها جبران شده است.
وي افزود: علي رغم اينكه پيش بيني شده بود تا واگذاري تلفن خانگي در روستاهاي بالاي 50خانوار به روز شود اما فراتر از اين برنامه، 72درصد از روستاهاي بالاي 100نفر نيز از نعمت تلفن خانگي بهره مند شده اند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تصريح كرد: توسعه فيزيكي در حوزه ارتباطات به خط انتهايي خود نزديك شده و بايد تلاش‌ها در زمينه توليد محتوا به منظور استفاده از اين زيرساخت ها، افزايش يابد.
سليماني گفت: بايد دستگاه‌هاي اجرايي، پروژه‌هاي بزرگي در اين حوزه تعريف كنند و ضمن استفاده از بسترهاي مهيا شده، نيازهاي خود را روي ميز ارتباطات قرار دهند.
وي خاطرنشان كرد: تربيت نيروي انساني در حوزه ICTاهميت بالايي دارد و وزارت ارتباطات نيز در همين راستا و تاكنون دو هزار دانشجو را به شكل‌هاي مختلف تحت حمايت مستقيم خود قرار داده است.
وي ادامه داد: بايد فاصله بين صنايع و دانشگاه با در نظر گرفتن تدابير ويژه پر شود تا بتوان از استعدادها و دانش‌هاي اين حوزه بهره مند شويم.
سليماني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اين دستاوردها به واسطه همبستگي و همدلي موجود در سطح مجموعه وزارت ارتباطات به دست آمده است.
وي خاطرنشان كرد: در صورتي كه فضاي آرام بيش از پيش فراهم شود، امكان انجام كارهاي بيشتر و بزرگتر در راستاي خدمت رساني به مردم به وجود خواهد آمد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه در حوزه رسانه حاشيه وجود دارد، گفت: فعالان
حوزه روابط عمومي بايد تلاش كنند تا مديران از اين حاشيه‌ها دور بوده و با حركت در متن، نيازهاي مردم را فراهم كنند.
سليماني تاكيد كرد: افكار عمومي از اهميت بالايي برخوردار است و اگر افكار عمومي براي پذيرش يك تكنولوژي آماده نباشد، نمي‌توان به خوبي از آن استفاده كرد.