کارت اعتباري جديد براي مبارزه با کلاهبرداران اينترنتي

موبنا- يک شرکت آمريکايي اقدام به ساخت يک کارت اعتباري موسوم به Emue کرده که پيش بيني مي شود جرايم اينترنتي را کاهش دهد.

به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از بي بي سي نيوز، در ساخت اين کارت يک بخش تصويري تعبيه شده که به ازاي هر بار استفاده يک کد ويژه در آن وارد مي شود  و در بخش صفحه نمايش آن به تصوير در مي آيد.
سازندگان اين کارت اعتباري معتقدند که اين تکنولوژي کار تبهکاران  اينترنتي را بسيار سخت خواهد کرد. هر معامله اي که با اين کارت انجام گيرد نيازمند پين کد بوده و پس از تاييد کد جديدي را توليد کند.
اين کارت  در حال حاضربه صورت آزمايشي براي 500 تن از کارکنان شرکت  Deloitte در جهت شناسايي بيشتر مورد  استفاده قرار گرفته و پيش بيني مي شود اين فناوري تا آخر سال براي همه کاربران ارايه شود.
طراحان و دست اندر کاران اين فناوري اميدوارند که ابداع نوين، با توجه به رشد سريع کلاهبرداري ها امکان کاهش اين اقدامات را داشته باشد.
فناوري تراشه و پين کد استفاده شده در اين کارت اعتباري کمک زيادي به کاهش تبهکاري خواهد کرد به ويژه هنگام استفاده کاربر از خدمات تلفن، اينترنت و سفارشات ايميلي که تبهکاران براي سوء استفاده و به منظور شناخت نوع  کارکرد کارت و ساير اطلاعاتي  که درCNP  کارت ارائه نشده از اين روش ها استفاده مي کنند.
آمارها نشان داده که اين کلاهبرداريها هر سال افزايش مي يابد و در حال حاضر بيش از 50 % اين کارتهاي اعتباري در معرض خطر هستند.
135/20