رويگرداني مردم از تلويزيون هاي آنالوگ به ديجيتال

موبنا- تحقيقات موسسه نيلسن نشان داد بخش اعظمي از مردم دنيا از تلويزيون هاي آنالوگ به سوي سيگنال هاي ديجيتالي تلويزيوني رويگردان شده اند.

به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از پي سي ورد، براساس گزارش نيلسن هم اکنون فقط 5/3 ميليون خانواده در سراسر آمريکا وجود دارد که آمادگي خود را براي تغيير از سرويس هاي آنالوگ به سوي سرويس هاي ديجتالي اعلام نکرده اند.
اين آمار بسيار خوشحال کننده است زيرا از ماه ژانويه سال جاري ميلادي تا کنون اين تعداد کمتر شده به طوري که در ماه ژانويه 5/6 ميليون خانواده هنوز به سوي سيگنال هاي ديجيتال اضافه نشده بودند اما با گذشت تقريبا سه ماه اين تعداد به 5/3 درصد کاهش يافته است.
در طول دو هفته اواسط ماه آوريل حدود 100 هزار خانواده به سرويس هاي ديجيتال تلويزيوني پيوستند.
7/5 درصد افرادي که کمتر از 35 سال سن دارند براي اين تغيير آماده نشده اند در حالي  که 17 درصد افرادي که بيش از 55 سال سن دارند اين آمادگي را ندارند.اين گزارش حاکي است، سياهپوستان آفريقايي کمترين تمايل را به اين تغيير از تلويزيون هاي آنالوگ به ديجيتالي دارند.
135/20