مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران خبر داد:

پاسخگويي به 13ميليون تماس مردمي درباره تلفن همراه

موبنا- مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران گفت: طي يك سال گذشته بيشترين حجم تماس در بخش ارتباطات مردمي به تلفن همراه اختصاص داشت كه روابط عمومي پاسخگوي 13ميليون تماس در اين زمينه بود.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا داوود زارعيان عصرروز شبنه در مراسم روز جهاني ارتباطات و جامعه اطلاعاتي با اشاره به وظايف روابط عمومي ها به ارائه گزارشي از اقدامات روابط عمومي هاي زيرمجموعه هاي وزارت ارتباطات طي يك ساله گذشته پرداخت و اظهار داشت: اعتمادسازي بسترسازي برجسته سازي فرهنگ سازي آينده نگري بحران ستيزي و اطلاع رساني و اطلاع يابي از جمله وظايف روابط عمومي ها است .
وي با بيان اينكه روابط عمومي ها نبايد تنها روايتگر اتفاقات باشند، خاطرنشان كرد: اطلاع رساني از خدمات و سرويس هاي ارتباطي و معرفي دستاوردهاي دولت خدمتگزار با رعايت اصول اخلاقي بر مبناي اخلاق اسلامي و حرفه اي و نيز احترام به شهروندان از جمله اهداف روابط عمومي هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات بوده است.
وي از انتشار 400 اثر انتشاراتي مرتبط با حوزه ارتباطات در سال 87 در استان تهران به عنوان فعاليت فرهنگي و اجتماعي روابط عمومي مخابرات ايران نام برد و گفت: طي سال گذشته بيش از 55هزار خبر گزارش و اطلاعيه در اين حوزه منتشر شده كه نشان از انتشار روزانه 150فعاليت در اين حوزه دارد.
زارعيان به بخش تحقيق و پژوهش و نظرسنجي و نيز پخش تيزرهاي تبليغاتي و راديو و تلويزيوني در اين حوزه اشاره و عنوان کردد: در يك سال گذشته بيش از 50مورد فعاليت تحقيق و پژوهش و نظرسنجي در حوزه هاي عملكرد دولت نهم در استان تهران انجام شده است.
به گفته وي طي يك سال اخير 17هزار و 247پروژه با سرمايه گذاري بالغ بر هزارميليارد تومان توسط شركت هاي استاني معرفي شدند.
مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران با بيان اينكه انتظار اين مجموعه از مديران براي حمايت و تقويت روابط عمومي است گفت: رسانه ها يكي از اركان اصلي اطلاع رساني هستند.
128/20