پيام دبير كل سازمان ملل به مناسبت روز جهاني مخابرات:

حفاظت از كودكان در فضاي سايبر به رسميت شناخته شده است

موبنا- دبير كل سازمان ملل به مناسبت روز جهاني مخابرات و جامعه‌ي اطلاعاتي در بيانيه‌اي اعلام كرد حق آموزش و پرورش و دسترسي به اطلاعات و همچنين حق بازي كردن و سرگرمي ‌در پيمان حقوق كودك سازمان ملل به رسميت شناخته شده است و در آن به حفاظت از كودكان در برابر تمام صورت‌هاي سوءاستفاده و تشويق به شركت در كارهاي خلاف قانون نيز پرداخت شده است.

به گزارش سازمان خبري موبنا در پيام بان كي مون آمده است: “روز جهاني مخابرات و جامعه اطلاعاتي يادآور پايه‌گذاري اتحاديه‌ بين‌المللي مخابرات در 17 ماه مه 1865 و بزرگداشت نقش آن در پيوند دادن جهانيان به يكديگر است.
شعار امسال پاسداري از كودكان در فضاي اينترنت است؛ كودكان و جوانان از پركارترين كاربران اينترنت و افزاره‌هاي همراه هستند و به هنگامي ‌كه در پي اطلاعات و سرگرمي ‌و ايجاد پيوندهاي اجتماعي به گردش در فضاي اينترنت مي‌پردازند،‌ در برابر سوء استفاده‌ها نيز از آسيب‌پذيرترين‌ها هستند.
در ادامه پيام دبير کل سازمان ملل آمده است: اينترنت در دو دهه گذشته منبع جهاني بي‌همتايي شده است كه قلمرو دانش و سرگرمي‌ را در دل خود جاي داده است و اكنون با بيش از 600 ميليون نفر‌ي كه در آسيا،‌ 130 ميليون نفري كه در آمريكاي لاتين و منطقه‌ درياي كاراييب و 50 ميليون نفري كه در آفريقا از آن استفاده مي‌كنند ابزار رو به گسترش ارتباطات است.
اينترنت تكيه‌گاه جوامع ما است كه به گونه‌اي فزاينده،‌ شبكه‌مند و هم‌پيوند مي‌شوند،‌ در اقتصاد جهان تحرك ايجاد مي‌كند بازرگاني و تجارت را تقويت مي‌كند و در راستاي بهداشت،‌ توليد مواد غذايي و آموزش و پرورش ياري مي‌رساند،‌ با توجه به گام‌هاي بلندي كه برداشته شده است حراست از زيرساخت‌ها و سامانه‌هاي حياتي اينترنت در برابر بزهكاران اينترنتي، اهميت فراواني دارد.
اگر از كودكان پاسداري نكنيم زندگي نازنين‌شان در جهان پر از تباهي بزهكاران و كودك بازان فضاي اينترنت به شدت به خطر مي‌افتد.
حق آموزش و پرورش و دسترسي به اطلاعات و همچنين حق بازي كردن و سرگرمي ‌در پيمان حقوق كودك سازمان ملل به رسميت شناخته شده است و در آن به حفاظت از كودكان در برابر تمام صورت‌هاي سوءاستفاده و تشويق به شركت در كارهاي خلاف قانون نيز پرداخت شده است.
وظيفه‌ ماست كه تضمين كنيم مفاد اين پيمان به دقت اجرا شود تا كودكان بدون نگراني از آن كه طعمه‌ متجاوزان بي‌وجدان شوند،‌ به صورت ايمن به اينترنت و ساير منابع بر خط دسترسي داشته باشند.
بان کي مون در پيام خود آورده است: جهان مجازي داراي امكانات جالبي براي تقويت كودكان است و به بالندگي‌شان كمك مي‌كند تا در بزرگسالي افرادي خلاق و پربار باشند اما نبايد دام چاله‌هايي را كه به كودكان،‌ آسيب‌هايي عمري وارد مي‌كنند از نظر دور بداريم؛ باتوجه به آن كه جهان مجازي به سرعت رو به تحول است، از سياست‌گذاران و سردمداران صنايع،‌ مصرانه درخواست مي‌كنم تا ابزارهايي براي ايمن سازي همگاني آن پيدا كنند”.
128/20