زين کويت،عمان تل،يا؟

سميه سهيلي - به دنبال اعلام خبر برکناري اپراتور اماراتي " اتصالات " از پروژه اپراتور سوم ، اخباري مبني بر جايگزيني کنسرسيوم "زين کويت" از سوي رسانه ها منتشر شد .

  کنسرسيوم “عمان تل “نيز آمادگي خود را براي حضور در پروژه اپراتور سوم و پذيرش تمامي تعهدات مالي اين پروژه اعلام کرد. اما هنوز هيچ خبري از سوي مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوري درباره  جايگزيني کنسرسيوم “زين کويت ” يا بررسي پيشنهاد کنسرسيوم “عمان تل ” اعلام نشده است .
  با توجه به نياز روز افزون بازار تلفن همراه به اجرايي شدن پروژه اپراتور سوم ، پيگيري انجام مراحل اين کار و راه اندازي هر چه زودتر آن لازم و ضروري است.
هر چند مسوولان وزارت ارتباطات با ادامه سکوت در اين مورد  ، بر بي تمايلي خود نسبت به اجراي اين پروژه ، مهر تاييد مي گذارند. پروژه اي که راه اندازي آن مي تواند امکان دسترسي به خدمات نسل سوم تلفن همراه را براي بخش عظيمي از افراد کشور فراهم و رقابت اپراتورهاي کشور براي بالابردن کيفيت خدمات و کاهش هزينه هاي آن را امکان پذير سازد .
امروز شبکه هاي تلفن همراه کشور از نظر کيفي به رشد قابل توجه رسيده است .مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از جمله سازمان تنظيم مقررات در انتخاب اپراتور سوم- جدا از اينکه کدام شرکت براي اجراي اين پروژه برگزيده مي شود- مي بايست به افزايش کيفيت شبکه تلفن همراه توجه داشته باشند . بنابر اين منطقي است شرکت يا کنسرسيومي براي اجراي پروژه اپراتور سوم انتخاب شود که بتواند در افزايش کيفيت شبکه و کمک به بالا بردن کيفيت خدمات اپراتورهاي اول و ودوم ، موثر باشد .
160/15