گزارش موبنا از جزئيات ساخت بازار بزرگ تلفن همراه کشور

موبنا- بازار بزرگ موبايل ايران که تا اوايل تابستان سال جاري افتتاح مي شود، در زمينه خريدوفروش گوشي تلفن همراه ، لوازم جانبي و لوازم الکترونيک فعاليت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا، بازار بزرگ موبايل ايران داراي 14 طبقه است که 5 طبقه آن به گوشي تلفن همراه اختصاص دارد و ساير طبقات پارکينگ محسوب مي شود.
با افتتاحيه اين بازار  شايعه هايي مبني بر رايگان بودن اجاره اين مغازه ها در بازار تلفن همراه تهران به گوش مي رسيد که در پي آن يکي از مقام هاي مسئول بازار موبايل ايران،اين شايعه ها  را تکذيب کرد.
تا کنون فروشندگان پاساژهاي خيابان جمهوري تهران استقبال چنداني از اين بازار موبايل ايران انجام نداده اند.برخي از فروشندگان پاساژهاي خيابان جمهوري موقعيت جغرافيايي را دليل عدم استقبال از بالزار بزرگ موبايل ايران مي دانند.
بازار بزرگ موبايل که حدود 500 واحد دارد به عنوان يکي از بزرگترين مراکز خريدوفروش گوشي موبايل در سطح بازار تلفن همراه به شمار مي رود.
129/20