گزارش سالانه دفاتر خدمات ارتباطي منتشر شد

موبنا- گزارش سالانه دفاتر خدمات ارتباطي به مناسبت روز جهاني ارتباطات منتشر شد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا براساس گزارش سالانه دفاتر خدمات ارتباطي درسال 87، تقاضاي تقريبي 20 ميليون سيمکارت تلفن همراه در سطح کشور توسط اين دفاتر ازاپراتورهاي همراه اول و ايرانسل و پيمانکار تاليا پوشش داده شد.
در اين سال براي نخستين بار، تمام فرايند واگذاري سيمکارت ازشرکت پست استقلال يافت و مردم بدون نياز به انتظار و مراجعات بعدي، هرنوع سيمکارت مورد نياز را با يکبار مراجعه از شبکه گسترده اين دفاتر دريافت کردند.

 پست بانک
سال کاري 1387در حوزه پست بانک و خدمات نوين بانکي با تامين و استقرار سيستم جديد خُرده بانکداري الکترونيکي سيميا توسط شرکت پست بانک در دفاتر ممتاز خدمات ارتباطي بود.در اين سال، خدمات پست بانک که پيش از اين در دفاتر خدمات ارتباطي روستايي راه اندازي شده بود به شکل قابل اشاره اي در دفاتر خدمات ارتباطي شهري پياده سازي و گسترش يافت.
توسعه پرشتاب خدمات بانکداري الکترونيکي ، با نصب دوهزار پايانه خدمات بانکي پيشرفته در اين دفاتر، از ديگر اقدامات صورت گرفته دفاترخدمات ارتباطي بود.

مخابرات ثابت
واگذاري خدمات مشترکين تلفن ثابت در اکثر نقاط کشور به دفاتر خدمات ارتباطي از ديگر اقدامات اين دفاتر در سال 87 بوده است.

خدمات الکترونيکي
 آيين نامه دفاتر پيشخوان خدمت در سال87 تصويب شد وازسازمان بازنشستگي کشوري به عنوان پيشتاز اين عرصه ياد مي شود.

پست
سال کاري 1387 در حوزه خدمات پستي براي دفاتر خدمات ارتباطي سالي توام با مشکلات و ناکامي ها بود. گراني و افزايش بي رويه نرخ خدمات پستي صدماتي را به مشتريان محدود اين شبکه خدماتي دولتي وارد آورد، عليرغم همه تلاشها و توصيه ها و پيگيريهاي دستگاههاي اجرايي مسوول، حذف مصوبه دو نرخي شدن خدمات پستي بي ثمر بود و سال 87را بايد سال خارج شدن خدمات مهمّ پستي از سبد دفاتر خدمات ارتباطي برشمرد.
در اين سال، شرکت پست، اقدامات قابل تاملي را که منطبق بر سياستهاي اصل 44 نيز نيست در حوزه دفاتر خدمات ارتباطي انجام داد که ريشه کن شدن بنيادهاي حرفه اي اين حوزه را در بخش غير دولتي سبب مي شود.
117/20