معاون وزير ارتباطات:

کمتر از 40 درصد شبکه فيبر نوري مورد استفاده قرار مي گيرد

موبنا- معاون وزير ارتباطات گفت : ميزان بهره برداري از شبکه فيبر نوري کشور کمتر از 40 درصد است.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا، کمال محامد پور امروز ” شنبه ” در نشست خبري در مرکز تحقيقات مخابرات ايران با تاکيد براينکه استفاده از فرصت ديجيتالي يکي از شاخص هاي ICT درهر کشوري است، استفاده، دسترسي و بهر برداري از اين فرصت ها را به عنوان بهره برداري از فرصت هاي ديجيتالي برشمرد.
وي افزود: اين فرصت ها با شاخص يک سنجيده مي شود و هرکشوري که به اين عدد نزديک تر باشد گوياي بهره برداري از فرصت هاي ديجيتالي است.
وي گفت :اين عدد در کشور ما 53 صدم درصد است که با توجه به سالهاي گذشته رشد قابل توجهي داشته ، اما به دليل عدم بهره برداري مناسب ازآنها رتبه کشور ما طي يک سال اخير نزول داشته است.
محامدپور افزود: رتبه ديجيتالي ايران با حدود ده پله نزول در ميان 170 کشور عضو ITU به صد رسيده است.
وي گفت: هر ساله ITU  کشور ها را بر اساس اين عدد رتبه بندي مي کنند و نشان دهنده اين موضع است که  از سرمايه هايي که در کشور داريم نمي توانيم به طور مناسب بهر برداري کنيم.
معاون وزير ارتباطات با اشاره به 110 هزار متر فيبر نوري در کشور،خاطر نشان کرد: ميزان بهره برداري از اين شبکه کمتر از 40 درصد است به همين دليل کاربران دسترسي راحتي به ينترنت نداشته و سهم مناسبي از پهناي باند ندارند.
وي افزود: با وجود ضريب نفوذ 65 درصدي تلفن همراه ، 35 درصدي تلفن ثابت و 30 درصدي اينترنت، کاربردهاي مورد نياز اين شبکه عظيم اينترنتي در کشور وجود ندارد.
گزارش تکميلي متعاقبا ارسال مي شود.
128/20