وزير ارتباطات:

پس از خصوصي سازي نقش حاکميتي دولت بايد پررنگ تر شود

موبنا- وزيرارتباطات با تاکيد برخصوصي سازي شرکت مخابرات،گفت: پس از خصوصي سازي نقش حاکميتي بايد قانونمندتر،قوي ترو گسترده تر انجام شود.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا محمد سليماني درهمايش روزجهاني ارتباطات  که عصرديروز در سالن شهيد قندي وزارت ارتباطات برگزار شد، با بيان اينکه تمامي شهرهاي کشوراز امکانات تلفن ثابت و همراه هستند، گفت: 72 درصد روستاهاي بالاي 20 خانوار تلفن ثابت دارند.
وي وقوع تحولات در حوزه ارتباطات را بيانگر مديريت يکپارچه و توجه به زواياي مختلف دانست.
وزيرارتباطات  با بيان اينکه ضريب نفوذ تلفن همراه در کشور به مرز 70 درصد نزديک شده است، گفت: در يکسال گذشته حدود 13ميليون تماس با مرکز ارتباطات مردمي شرکت مخابرات (09990) درباره مسائل تلفن همراه برقرار شده است.
سليماني در ادامه وجود نارضايتي در زمينه ارتباطات و مخابرات را رد کرد و گفت:در صورت وجود چنين موضوعي، درجهت رفع آن اقدام مي کنيم.
وي گفت: ارتباطات روزبه روز در کشور پيشرفت مي کند وبرخي ازاستانها هيچ مطالباتي ازوزارت ارتباطات ندارند.
سليماني برخودار شدن روستاهايي با کمتراز سه خانواراز نعمت تلفن خانگي را يادآور شد و به تحت حمايت قرار گرفتن20 هزاردانشجو از سوي وزارت ارتباطات اشاره و عنوان کرد: رقم پوشش مالي اين دانشجويان حدود 3 تا 8 ميليون تومان است.
وزير ارتباطات با بيان اينکه بايد سرفصل هاي جديد در حوزه ICT تعريف شود و دراختيار وزارت علوم قرارگيرد، افزود: وزارت ارتباطات قصد دارد با حمايت مالي مشکل نيروي انساني راحل کند. 
وي افزود: در زمينه توليد تجهيزات مخابراتي، قراردادهاي بزرگي در کشور منعقد شده  که مسئولان بايد تلاش ويژه اي در اين خصوص داشته باشند .
سليماني گفت: در شرايط فعلي در فضايي حرکت مي کنيم که مشکلات گوناگوني در مسير وجود دارد  که اين موانع  نبايد ما را ازهدف باز دارد، بلکه بايد موجب تبديل تهديدها به فرصت شود.
وي با اشاره به روز ملي روابط عمومي گفت: حوزه روابط عمومي همگام با حوزه ارتباطات  پيشرفت و توسعه داشته است، گفت: روابط عمومي باعث شده که تحولات حوزه ict، آن طور که شايشته است در ميان مردم جلوه کند.
به گفته وزيرارتباطات در حوزه رسانه ها حاشيه بسياراست که اين مسئله باعث به انحراف کشيدن خواهد شد که بايد در حوزه روابط عمومي به اين موضوع توجه شود.
وي با بيان اينکه اين حاشيه ها نتيجه اي ندارد، گفت: اين حواشي براي مسئولان و براي مردم بي فايده است.

حاشيه نگاري موبنا از مراسم روز جهاني ارتباطات

* در مراسم روز گذشته وزير ارتباطات در مقابل اصرار برخي از خبرنگاران براي پاسخوگيي به سوالات از پاسخ به پرسش هاي آنان امتناع کرد.
* نکته جالب توجه در اين مراسم توزيع خودکار هايي با نشان شرکت چيني ” هواووي ” يکي از پيمانکاران شرکت مخابرات ايران و همراه اول به شرکت کنندگان اين مراسم از جمله خبرنگاران بود.
* وزير ارتباطات در اين مراسم با ذکر خاطره سفر به برخي استانها مانند اصفهان واظهارات استاندار اصفهان گفت: ” آقاي دکتر چند روز است که ما در حال فکر هستيم تا ببينيم که از شما چه مي خواهيم ولي هيچ مورد براي درخواست به ذهنمان نرسيد.” *
* سليماني در ادامه اين مراسم و سخنراني خود به خاطره ديگر اشاره و عنوان کرد:” در جايي مشغول صحبت کردن بوديم که يک خارجي از زبان دلنشين فارسي به وجد آمد و با اينکه فارسي متوجه نمي شد گفت: “چقدر لحن شما دلنشين است.”
117/20