لیست قیمت محصولات سانگ یانگ

مدل خودرو توضيحات قیمت بازار
(
تومان)
قیمت نمایندگی
(
تومان)
  آخرین بروزرسانی
سانگ یانگ اکتیون پرستیژ 135,000,000 136,795,000 ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴
سانگ یانگ اکتیون کامفورت 121,000,000 115,565,000 ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴
سانگ یانگ اکتیون لاکچری 138,000,000 137,000,000 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سانگ یانگ رکستون اتاق جدید 185,000,000 187,000,000 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سانگ یانگ رودئوس 145,000,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سانگ یانگ کایرون 163,000,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سانگ یانگ پریمیوم 140,000,000 139,083,000 ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴
سانگ یانگ کوراندو اپتیموم 122,000,000 119,000,000 ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴