لیست قیمت محصولات پورشه

مدل خودرو توضيحات قیمت بازار
(
تومان)
قیمت نمایندگی
(
تومان)
  آخرین بروزرسانی
پورشه 911 کاررا 1,460,000,000 0 ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴
پورشه 911 کاررا کروک 0 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
پورشه باکستر S کروک 0 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
پورشه پانامرا (6 سیلندر) 950,000,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
پورشه پانامرا (8 سیلندر) 1,300,000,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
پورشه پانامرا توربو هشت سیلندر 1,550,000,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
پورشه کاین (6 سیلندر) 950,000,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
پورشه کاین (8 سیلندر) 1,300,000,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
پورشه کاین توربو هشت سیلندر 1,530,000,000 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
پورشه کیمن S فول 0 0 ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴