خبر خوش جادوگر در اینستاگرام

تصمیم علی کریمی که هواداران فوتبال را شاد خواهد کرد محبوب ترین فوتبالیست دو دهه اخیر کشورمان در صفحه اجتماعی خود خبر از اتفاقی داده که به زودی هواداران فوتبال را شاد خواهد کرد.

علی کریمی صبح امروز متنی امیدوار کننده منتشر نمود. وی در صفحه اجتماعی خود نوشت: «برای رسیدن به روزهای خوب باید چند روزی را بد گذراند…»

2851359jamnews_ir

اما مازیار ناظمی لحظاتی بعد این جمله علی کریمی را در صفحه اجتماعی خود منتشر کرد و نوشت: «علی کریمی را ویژه دوست دارم. امیدوارم آن تصمیمی که با هم صحبت کردیم نهایی کند و دل هواداران فوتبال را شاد کند.»