شوهرم با تعدادی از بستگانم دشمنی می‌کند

دشمنی مرد جوان با فامیل‌های همسرش، پای او را به دادگاه خانواده باز کرد.

چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و در خصوص علت آن به قاضی گفت: آقای قاضی شوهرم بین فامیل‌هایم فرق می‌گذارد و باعث شده که خیلی از بستگانم با من دشمن شوند. او بی‌دلیل با چند نفر از بستگانم ارتباط خوبی دارد و با چند نفر ارتباط خیلی بدی دارد و مرتب با آن‌ها دشمنی می‌کند.

زن جوان ادامه داد: وقتی می‌خواهیم مهمانی بگیریم فقط آن دسته از بستگانم را که خودش دوست دارد دعوت می‌کند و به بقیه اهمیت نمی‌دهد. هرچه می‌گویم آن‌ها هم جزوی از بستگانم هستند و اگر دعوتشان نکنم از دستمان ناراحت می‌شود، فایده‌ای ندارد و می‌گوید که ناراحتی آن‌ها برایش اهمیتی ندارد.

وی افزود:آخرین بار وقتی باز هم یک مهمانی گرفتیم و شوهرم بعضی از بستگانم را دعوت نکرد، از آن زمان بیشتر اعضای فامیل از دست ما ناراحت شدند و ارتباطشان به طور کل با ما قطع کردند. من هم از این موضوع خیلی ناراحت شدم و با شوهرم دعوا کردم. تا جاییکه به خانه مادرم رفتم و حالا هم تصمیم به جدایی دارم. شوهرم خیلی خودخواه است و همین اخلاقش باعث شد که بستگانم ارتباطشان را با من قطع کنند.

بعد از صحبت‌های این زن قاضی سعی کرد وی را از طلاق منصرف کند ولی وقتی اصرار او را دید شوهر وی را به دادگاه احضار کرد تا پس از شنیدن صحبت‌های او در این خصوص تصمیم گیری کند.