درخواست وزیر بهداشت از هلال احمر

وزیر بهداشت، فعالیت بیشتر جمعیت هلال احمر در حوزه‌های درمان و توانبخشی را خواستار شد.

دکتر سیدحسن هاشمی همزمان با هفته هلال احمر در گفت‌و‌گو باایسنا،درباره آخرین اقدامات انجام شده جهت هم‌افزایی اورژانس با هلال احمر، گفت: قرار بود که وزارت بهداشت همکاری‌های خود را در همه زمینه‌ها از جمله در بحث اورژانس با هلال احمر توسعه دهد.

وی با بیان اینکه این همکاری‌ها برای جلوگیری از موازی‌کاری‌هاست، افزود: یعنی در جایی که هم وزارت بهداشت و هم هلال‌احمر از یک جا و از مکان بیت‌المال به صورت مشترک استفاده می‌کنند، یکی از آنها این کار را انجام دهد. حال فرقی نمی‌کند این همکاری در جاده باشد یا در شهر و یا در زمینه توانبخشی.
همکاری با هلال‌احمر به معنای واگذاری اورژانس نیست

وی با تاکید بر اینکه این موضوع به معنای واگذاری اورژانس به هلال‌احمر و پذیرش آنها نیست، اظهار کرد: برای مثال هلال‌احمر می‌تواند جهت تکمیل ناوگان آمبولانس هوایی کشور یا در حوزه پیش‌بیمارستانی و جاهایی که اورژانس وجود ندارد مشروط بر آموزش دیدن آنها،‌ به اورژانس پیش‌بیمارستانی و وزارت بهداشت کمک کند، چرا که افرادی که در هلال‌احمر مشغولند آموزش‌های مربوط به اورژانس را طی نکرده‌اند.

هاشمی تصریح کرد:‌ بنابراین به نظر می‌رسد که چیزی نبوده است که بخواهد منتفی شود. فکر می‌کنم تا زمانی که رییس جمعیت هلال‌احمر و دبیرکل این سازمان برنامه‌های خود را تدوین کنند،‌ برای انجام فعالیت‌های مشترک فرصت داریم.
حلقه مفقوده توانبخشی در هلال‌احمر

وزیر بهداشت در پاسخ به اینکه ارزیابی شما از عملکرد هلال‌احمر در حوزه‌های توانبخشی و درمان چیست؟ گفت: ما اقدام زیادی از سوی هلال‌احمر در حوزه‌های درمان و توانبخشی شاهد نبودیم و تنها دو الی سه مرکز این جمعیت در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند.

هاشمی با اشاره به لزوم توجه بیشتر هلال‌احمر به این دو حوزه و به ویژه توانبخشی،‌ ادامه داد: انتظار ما این است که هلال‌احمر در سراسر کشور مراکزی را دایر کرده و این حلقه مفقوده یعنی توانبخشی که بسیار حائز اهمیت است را ایجاد کند.
استقبال وزارت بهداشت از فعالیت هلال‌احمر در حوزه درمان

وی تاکید کرد: وزارت بهداشت از فعالیت و همکاری هلال‌احمر در حوزه درمان نیز استقبال می‌کند. بر این اساس امیدواریم این جمعیت در مناطق محروم و نقاط دور‌دست که در گذشته نشان شیر و خورشید در آن وجود داشته که در حال حاضر به هلال احمر تبدیل شده را احیا کند و بخشی از منابع هلال‌احمر در اختیار درمان مردم قرار گیرد.