به یک منشی خانم با مدرک دکتری نیازمندیم!

یک شرکت مخابراتی صبح امروز آگهی عجیبی را در یکی از روزنامه ها منتشر کرده است.

یک  شرکت تجاری صبح امروز آگهی استخدام منشی خود را در صفحه اول یکی از پرتیراژ ترین روزنامه های کشور منتشر کرده است.

در این آگهی آمده است: «به یک خانم منشی تمام وقت فوق لیسانس یا دکتری علوم اجتماعی یا مدیریت بازرگانی با سابقه کار مفید نیازمندیم.»

آگهی:

آگهی

شرایط تحصیلی این آگهی موجب واکنش برخی کاربران شبکه های اجتماعی شده و چاپ آن در صفحه اول این روزنامه موجب واکنش های زیادی شده است.

تماس خبرنگار ما با یکی از دفاتر آگهی این روزنامه حاکی از آن است که این آگهی استخدام برای این شرکت مخابراتی نزدیک به ۵ میلیون تومان آب خورده است!