افکار منفی شوهرم من را هم دچار افسردگی کرده است

زن جوان راهی دادگاه خانواده شد تا از شوهر افسرده و ناامیدش جدا شود.

چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و در خصوص علت آن به قاضی گفت: آقای قاضی شوهرم مرتب از همه چیز می‌نالد و همیشه منفی فکر می‌کند.
زن جوان ادامه داد: هر بار قرار است کاری انجام دهد با بی‌انگیزگی کامل آن کار را انجام می‌دهد و همیشه نا‌امید است و می‌گوید که آخرش نمی‌شود و اتفاق بدی می‌افتد. هرچه با او صحبت می‌کنم و سعی می‌کنم به او آرامش دهم فایده‌ای ندارد و باز هم حرف‌های خودش را تکرار می‌کند.
وی افزود: آقای قاضی باور کنید دچار بیماری افسردگی شدم از بس که شوهرم افکار منفی‌اش را به من انتقال داده است. حتی چندین بار سعی کردم او را نزد یک پزشک ببرم تا شاید اوضاع و احوالش بهتر شود ولی فایده‌ای نداشت. یا قبول نمی‌کرد یا اگر هم می‌آمد به حرف‌های دکتر اصلا توجهی نمی‌کرد. الان چند سال است که دارم او را تحمل می‌کنم ولی دیگر واقعا نمی‌توانم در کنار این مرد زندگی کنم. او مرا از زندگی بیزار کرده و تحملش برایم غیرممکن شده است. برای همین تصمیم به جدایی گرفتم.
بعد از صحبت‌های این زن قاضی شوهر وی را نیز به دادگاه احضار کرد تا صحبت‌های او را هم بشنود.