رییس هیات مدیره و مدیرعامل پست بانک:

افزایش درآمد پست بانک با ارائه خدمات مناسب تر

موبنا- رییس هیات مدیره و مدیرعامل پست بانک گفت: برای افزایش درآمدهای پست بانک از طریق ارائه خدمات مناسب تر تلاش خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار موبنا، “محمود حسن زاده” در نشست یکروزه اعضای هیأت مدیره و مدیران واحدهای ستادی و اجرایی این بانک اظهار داشت: ماحصل همه فعالیت ها یک مجموعه سود و زیان است که براساس آن برای آینده تصمیم گیری می شود.
وی افزود: تجهیز و ترکیب مناسب منابع و مصارف مطلوب به طور حتم موجب ایجاد ارزش افزوده می شود و در واقع این کار در سودآوری و کاهش هزینه ها مؤثر است.
حسن زاده اظهارداشت: آمار و اطلاعات، اساس و پایه اصلی فعالیت های یک مجموعه است و به نوعی ترسیم کننده و دورنمای آینده آن است که بایستی توجه ویژه ای به آن مبذول داشت.
وی با اشاره به توانمندی های مجموعه پست بانک گفت: هر یک از مدیریت های شعب باید عملکرد خود را به صورت مستمر تجزیه و تحلیل کرده و آن را به یک فرهنگ عمومی و فراگیر تبدیل کنند و درواقع هزینه های خود را مدیریت کرده تا منجر به ارزش افزوده شود.
حسن زاده با بیان اینکه که جذب هر منابعی و هر نوع مصارفی باید منجر به سودآوری شود تصریح کرد: درصورت تحقق برنامه های پیش بینی شده، هم سودآوری خوبی خواهیم داشت و هم امور رفاهی کارکنان ارتقاء خواهد یافت.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل پست بانک افزود: ادامه حیات هر سازمانی به سودآوری و مدیریت هزینه ها بستگی دارد که البته با گسترش فعالیت های بانک، سود اجتماعی و معنوی نیز نصیب بانک خواهد شد.
مدیرعامل پست بانک در ادامه تاکید کرد: آثار مثبت پست بانک ایران در روستاها به طورکامل واضح و عینی است و این مایه سربلندی و افتخار برای مجموعه زحمتکش و پرتلاش است که به طور حتم از اجر مادی و معنوی برخوردار است.
حسن زاده عاملیت بانکی بخش ICT کشور، حضور در روستاها و استفاده از بسترهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پست و مخابرات را از مزیت های پست بانک ایران برشمرد و آن را نوعی ارزش افزوده برای این بانک دانست.
وی خاطرنشان ساخت: باید موانع و چالش های موجود در بخش عاملیت بانکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به خوبی شناسائی کرده و این بخش را به عنوان مشتری خوب راضی نگهداریم.
رئیس هیأت مدیره با تاکید بر رعایت انضباط مالی، جلوگیری از سهل انگاری و ارائه آموزش های کاربردی اضافه کرد: مطالعه دستورالعمل ها، بخش نامه ها باید به یک فرهنگ عمومی در مجموعه شعب و واحدهای ستادی و اجرائی تبدیل شود زیرا با این فرهنگ است که می توانیم بهداشت اعتباری را رعایت کرده و شناخت دقیقی از مشتریان خود داشته باشیم.
حسن زاده در ادامه به اهمیت نیروی انسانی پرداخت و اظهارداشت: نیروی انسانی کارآمد سرمایه اصلی بانک است و باید نیروهای ناکارآمد نیز مدیریت شود تا بهره وری درسطح شبکه افزایش یابد.
وی با اشاره به نرخ جدید سود سپرده ها و تسهیلات شبکه بانکی عنوان کرد: مبنای فعالیت های بانکی برهمین اساس است و باید تلاش کنیم به سمت خدمات حرکت کرده و سهم درآمدهای بانک را از این بخش افزایش دهیم.
129/