درگیری با تفنگ و شمشیر پس از تصادف

شب جمعه گذشته به خاطر لغزندگي جاده در پي بارش باران، تصادفي خسارتي در کنار يک کارخانه توليدي واقع در بزرگراه آسيايي رخ داد.

شب جمعه گذشته به خاطر لغزندگي جاده در پي بارش باران، تصادفي خسارتي در کنار يک کارخانه توليدي واقع در بزرگراه آسيايي رخ داد.

به دنبال وقوع اين حادثه 2 برادر که از خودرو پياده شده بودند با راننده خودروي ديگر به مشاجره پرداختند، اما طولي نکشيد که مشاجره لفظي به دليل عصبانيت آني به درگيري کشيد و 2 برادر، راننده ديگر را به باد کتک گرفتند. راننده مذکور درحالي که از درد به خود مي پيچيد با برادر و دوستانش تماس گرفت و از آن ها خواست تا به کمک او بيايند. طولي نکشيد که افراد ديگري به محل وقوع تصادف رسيدند و به طرف هاي مقابل حمله ور شدند.

در همين حال تعدادي از کارگران کارخانه و نزديکان 2 برادر که در نگهباني کارخانه توليدي حضور داشتند نيز وارد اين درگيري شدند و بدين ترتيب برق شمشيرها در تاريکي شب درخشيد و صداي وحشتناک گلوله در فضا پيچيد. اين درحالي بود که برخي از عوامل نزاع نيز با چماق به ديگران حمله مي کردند.

در اين ميان ناگهان گلوله اي که از سلاح دولول شليک شده بود به يکي از طرفين نزاع اصابت کرد و خون آلود نقش بر زمين شد. گزارش خراسان حاکي است: با شدت گرفتن درگيري مسلحانه، 2 برادر به همراه پدرشان و يکي از کارگران کارخانه از يک سو و 2 تن ديگر نيز از طرف مقابل، مجروح شدند و جوان حدود 28ساله هم که به خاطر اصابت گلوله آخرين نفس هايش را مي کشيد در اين جنايت تاسف بار جان سپرد.

دقايقي بعد با گزارش ماجرا به پليس 110، بلافاصله نيروهاي انتظامي مراتب را به قاضي علي اکبر صفائيان (قاضي ويژه قتل عمد) اطلاع دادند و بدين ترتيب بررسي هاي پليس با صدور دستورات ويژه اي از سوي مقام قضايي وارد مرحله جديدي شد. بنابر اين گزارش، در حالي که عمليات شبانه پليس براي دستگيري عاملان نزاع با راهنمايي هاي قاضي ويژه قتل عمد تا سپيده دم روز گذشته به طول انجاميد، ماموران موفق شدند همه افرادي را که در نزاع مسلحانه منجر به قتل حضور داشتند، دستگير کنند.

قاضي صفائيان پس از انجام بازجويي هاي مقدماتي 9 متهم اين پرونده را با صدور قرار قانوني در اختيار کارآگاهان گذاشت تا تحقيقات بيشتري درباره چگونگي ماجرا و ادعاهاي متهمان انجام شود.