پادزهر براي ساختمان‌هاي نيمه‌كاره

شوراي شهر تهران و معاونت مسكن وزارت راه‌وشهرسازي با شناسايي موتور مولد بازار ساختمان‌هاي نيمه‌كاره، براي مقابله با افزايش سازه‌هاي ناتمام در پايتخت، يك طرح عملياتي پيشنهاد كردند.

عمده دليل رشد ساختمان‌هاي نيمه‌تمام به كمبود نقدينگي و توان مالي سازنده‌ها مربوط است كه منشاء آن نيز ترس سرمايه‌گذار از تغيير ناگهاني ضوابط شهرداري در طول زمان است كه باعث مي‌شود سازنده بدون آنكه بنيه مالي كافي براي سرمايه‌گذاري داشته باشد، براي اخذ سريع مجوز تراكم و… ، اقدام به دريافت پروانه ساختماني‌ كرده و در ميانه راه مجبور به توقف ساخت و ساز ‌شود.

براي حل اين چالش، در قالب طرحي كه سه شنبه گذشته در جلسه مشترك شوراي‌شهر و شهرداري با مقامات وزارت راه‌وشهرسازي برگزار شد، پيشنهاد دو مرحله‌اي شدن صدور پروانه ساختماني مطرح شد تا با دريافت پروانه اول كه تاريخ انقضا هم ندارد، امتيازها و مجوزهاي شهرداري در اختيار مالك قرار بگيرد و صدور پروانه دوم كه شروع به ساخت را رسميت مي‌بخشد، منوط به آمادگي مالي سازنده شود. وزیر راه وشهرسازی در قالب این طرح، به حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان ماموریت داده طرح اصلاح روند صدور مجوزهاي ساختماني را حداكثر تا پایان فصل تابستان به سرانجام رسانده و اين روند را سر وسامان ببخشد. براي اين منظور کمیته پنج نفره متشکل از سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی، فریبرز واحدی، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران، حسن کریمی، معاون عمرانی استانداری تهران، پژمان پشمچی‌زاده، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و حامد مظاهریان، معاون وزیرمسکن، روز سه‌شنبه اولین جلسه خود را تشکیل و پیشنهاد صدور پروانه ساختمانی در دو مرحله را ارائه كرد.

مرحله نخست صدور پروانه به گرفتن امتیازات و مجوزهای شهرداری تهران ختم می‌شود که طبق پیشنهاد اولیه قرار است اين پروانه كه در آن تراكم و كاربري و كليه امتيازهاي شهرداري براي مالك در آن است، بدون درج اعتبار محدود و تاریخ انقضا ارائه شود و مرحله دوم که به نوعی شروع ساخت را رسمیت می‌بخشد منوط خواهد شد به اينكه سازنده منابع کافی را برای اجرای پروژه ساخت‌وساز داشته باشد.

محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درباره پیشنهاد دو‌مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی گفت: اين پیشنهاد سه هدف را دنبال می‌کند. هدف اول جلوگیری از ایجاد ساختمان‌های نیمه کاره در سطح شهر است. طی سال‌های گذشته بسیاری از سازنده‌ها با ترس از تغيير ناگهاني ضوابط شهرداري پروانه دريافت مي‌كردند و براي جلوگیری از ابطال پروانه ساختمانی اقدام به گودبرداری می‌کردند، اما به دلیل عدم تامین اعتبار نیمه‌کاره گود را رها می‌کردند که همین امر منجر به وجود آمدن حوادث بسیاری در سطح شهر می‌شود.با تصویب دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه، اگر مالک سرمایه‌گذاری لازم را برای اتمام ساختمان نداشته باشد می‌تواند ابتدا پروانه مرحله اول را گرفته و حقوق متصله خود را از محل طرح تفصیلی لحاظ کند و زمانی که امکانات و سرمایه لازم وجود داشت نسبت به اجرای پروژه اقدام کند. هدف دوم کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی است، چراکه روند فعلی صدور پروانه در کشور ما وضعیت نامناسبی دارد این درحالی است که کشور یونان باوجود داشتن بیشترین حجم بناهای تاریخی رتبه اول كمترين زمان صدور مجوز ساخت را در این زمینه بدست آورده است.

سالاري به سومین هدف این طرح اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مدت اعتبار ارائه خدمات مهندسی نظام مهندسي یکساله است که با پروسه حداقل دو ساله ساخت‌وساز تناسب ندارد. با دو مرحله‌ای شدن روند صدور پروانه ساختمانی، هزینه‌های نظام مهندسی از طریق تغيير مدت اعتبار خدمات مهندسی به زمان نامحدود (معادل زمان تکمیل ساختمان) براي سازنده كاهش پيدا مي‌كند و سرمايه‌گذار فقط يكبار مكلف به پرداخت هزينه‌هاي نظارت و… مي‌شود.