بازار از دست رفته به راحتی احیا نمی شود

قمصری، بابیان اینکه بر خلاف بسیاری که گمان می کنند با برداشته شدن تحریم ها می توانیم به راحتی سهممان را در بازار نفت به دست بیاوریم گفت: در این زمینه عقیده شخصی من این است که ما نمی توانیم به دلایل تغییر نوع عادتهای مصرف کننده به لحاظ ترکیب مصرف انرژی، فراوانی نفت خام‌های مشابه در بازار و کسب سهم بازار ایران به وسیله کشورهای رقیب به راحتی سهممان را در بازار احیا کنیم.

سیدمحسن قمصری امروز در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی، در نخستین همایش راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازار بین المللی انرژی ایجاد زنجیره مبادلات تهاتری را یک راهکار برای ورود بخش خصوصی به بازار نفت عنوان کرد و گفت: برای مبادلات تهاتری نیازمند توجه بیشتر بانک مرکزی هستیم چون آنطور که ما تحریمها را حس می کنیم بانک مرکزی آن را احساس نمی کند.

وی افزود: می توانیم با کمک بخش خصوصی مشکلات ایجاد شده به دلیل تحریمها را رفع کنیم و مبادلات نفتی را افزایش دهیم.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی می تواند در زمینه های مختلف به ما کمک کند اما هم اکنون این بخش در زنجیره انتهایی نفت (صنایع پایین دستی) خیلی فعالیت نداشته است، گفت: بسیاری از شرکتهای بخش خصوصی شرکت ملی نفت را متهم به انحصارگرایی می کنند اما چنین موضوعی صحت ندارد و همیشه عنوان شده که ما می توانیم از توانایی بخش خصوصی در تجارت نفت به خصوص در زمان تحریم استفاده کنیم.

وی با انتقاد از اینکه بخش خصوصی به جای ریسک کردن به سمت دلالی رفته است، تصریح کرد: تمام تلاش بخش خصوصی هم اینک این است که نفت را با قیمت کمتر از امور بین الملل شرکت ملی نفت خریداری کند و آن را در بازارهای دنیا به فروش برساند؛ که این به نوعی واسطه گری به حساب می آید.

وی تصریح کرد: با برداشته شدن تحریمها قاعدتا شرکتهای معتبر بین المللی به دنبال حذف واسطه ها هستند و آنها جایگاهی در تجارت جهانی نفت ندارند.

قمصری با تاکید بر اینکه تحریمها فرصت مناسبی برای حضور بخش خصوصی در زمینه تجارت نفت بوده است، گفت: متاسفانه این بخش نتوانسته در این زمینه موفقیتی به دست بیاورد.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از آمادگی این مدیریت برای کمک به بخش خصوصی برای پذیرفتن قدرت ریسک پذیری در تجارت نفت خبر داد و گفت: این بخش می تواند در شرایط موجود که مشکلات بانکی داریم به ما کمک کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه بر خلاف بسیاری که گمان می کنند با برداشته شدن تحریم ها می توانیم به راحتی سهممان را در بازار نفت به دست بیاوریم تصریح کرد: در این زمینه عقیده شخصی من این است که ما نمی توانیم به دلایل تغییر نوع عادتهای مصرف کننده به لحاظ ترکیب مصرف انرژی، فراوانی نفت خامهای مشابه در بازار و کسب سهم بازار ایران به وسیله کشورهای رقیب به راحتی سهممان را در بازار احیا کنیم.

قمصری با اشاره به افزایش تولید گاز در کشور و بی نیازی در این بخش گفت: قاعدتا با افزایش تولید گاز در کشور ما حجم زیادی فراورده های نفتی برای صادرات خواهیم داشت که بخش خصوصی در این زمینه نیز می تواند کمک کند.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه اگر بخش خصوصی نتواند به بازارهای مصرف نفوذ کند در واقع نتوانسته است کار بزرگی انجام دهد، اظهار کرد: هم اکنون بخش خصوصی در سواحل غربی آفریقا موفق شده است کمی نفوذ کند که این اتفاق خوبی است.

وی دلیل تاکید امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران را مبنی بر فروش فرآورده های نفتی توسط بخش خصوصی را دلیلی بر ناتوانی این بخش در صادرات نفت خام ندانست و گفت: شرایط فروش نفت خام بسیار سخت تر از فراورده های نفتی است اما اگر بخش خصوصی توانمند داشته باشیم می توانیم صادرات نفت خام را نیز بسپاریم.