سم کشاورزی رایگان در دهاقان توزیع می‌شود

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان گفت: در راستای کنترل آفات ۱۵۰۰ هکتار از باغات کشاورزی دهاقان و مبارزه با ۲۲۰۰ هکتار سن غلات، ۳۰۰ لیتر سم رایگان در بین کشاوزان توزیع شد.

احمد تیموری در گفت وگو با خبرنگاران در دهاقان با اشاره به نظارت بر مراحل کاشت، داشت و برداشت غلات در مزارع شهرستان دهاقان اظهار داشت: در سال گذشته نظارت بر تولید 4 هزار هکتار غلات پاییزه، 6 هزار تن گندم و 5 هزار تن جو توسط کارشناسان زراعت در دهاقان صورت گرفت.

وی افزود: برای کنترل آفات 1500 هکتار از باغات سطح دهاقان و مبارزه با 2200هکتار سن غلات، توزیع 300 لیتر سم رایگان در بین کشاورزان اجرا شد.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان از تهیه و توزیع بیش از 2 هزار تن کود شیمیائی در سال گذشته خبر داد و گفت: در راستای مبارزه با موش و جوندگان مضر کشاورزی از توزیع 100 کیلو سم رایگان در 500 هکتار کشاورزی استفاده شد.

وی با اشاره بر به کارگیری 6 کارشناس گیاه پزشکی تصریح کرد: این کارشناسان در قالب imp بر 30 هکتار از گلخانه های سبزی و صیفی سطح شهرستان نظارت دارند.

تیموری با بیان اینکه دهاقان در سال های گذشته سهم به سزایی در تولید حبوبات منطقه داشته و در سال گذشته تولید حدود 2 هزار تن حبوبات در دهاقان صورت گرفت، افزود: در سال گذشته به منظور تولید 19000 تن علوفه، تهیه و تدارک 10 تن ذرت علوفه ای برای کشت در 300 هکتار از مزارع دهاقان صورت گرفت.