انتقاد جنبش عدم تعهد از همکاری کشورهای هسته‌ای عضو معاهده ان پی تی با رژیم صهیونیستی

جنبش عدم تعهد خواستار توقف همه همکاری‌های هسته‌ای کشورهای عضو معاهده منع گسترش با رژیم صهیونیستی شد.

رضا نجفی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین صبح امروز در کمیته سوم کنفرانس بازنگری معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای در مقر سازمان ملل در نیویورک و به نمایندگی از 120 کشور عضو عدم تعهد بیانیه ای را قرائت کرد که در آن موضوع استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی و حق مسلم همه کشورها برای استفاده صلح آمیز به صورت غیر تبعیض آمیز مورد تاکید قرار گرفت.

در این بیانیه با یادآوری ماده 4 معاهده NPT و اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی بر این موضوع تاکید شده است که همه کشورهای عضو معاهده از این حق برخوردارند که به صورت کامل و حداکثری از انرژی هسته ای برای مصارف صلح آمیز  برخوردار شوند و از کشورهای عضو معاهده و بویژه دولتهای هسته ای در خواست شده است که با حسن نیت تعهدات خود را در ارتباط با ماده 4 معاهده برای کمک به کشورهای غیر هسته ای به اجرا درآورده و از ایجاد مانع و یا پیش شرط برای ارائه کمک به اعضا خودداری نمایند. در این ارتباط عدم تعهد تاکید کرده است که رژیمهای کنترل صادرات باید محدودیتهای غیر قانونی خود را در انتقال تجهیزات ، مواد و فناوری های هسته ای برای مقاصد صلح آمیز در اسرع وقت بردارند.

جنبش عدم تعهد بر نقش ویژه آژانس در زمینه کمک به کشورها در زمینه استفاده از علوم و فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز تاکید کرده و مشارکت دانش هسته ای بین کشورها در زمینه صلح آمیز را وظیفه آژانس دانسته است.

عدم تعهد در بیانیه خود که توسط سفیر کشورمان در آژانس قرائت شد همچنین بر این موضوع تاکید نموده است که کشورها در فعالیت های صلح آمیز ممکن است راههای مختلفی را درپیش بگیرند تامنابع انرژی خود را با استفاده از انرژی اتمی تکمیل نمایند. بنابر این تعیین ملزومات ملی انرژی، حق حاکمه هر کشور عضو است و کشورها در این زمینه از این حق برخوردارند که سیاستهای چرخه سوخت کامل هسته ای خود را پیگیری نمایند.

در این بیانیه ضمن انتقاد از همکاری برخی کشورهای هسته ای  با کشورهائی که عضو معاهده نیستند بر این موضوع تاکید شده است که آنها باید فورا همه همکاریهای هسته ای خود را با غیر اعضا و مخصوصا رژیم صهیونیستی متوقف نمایند. در این زمینه عدم تعهد از آژانس در خواست کرده است که شرط هرگونه همکاری با کشورها باید پیوستن به سیستم پادمان جامع آژانس و عضویت در معاهده باشد.

در بیانیه عدم تعهد از اعمال برخی محدودیتهای با اغراض سیاسی علیه کشورهای عضو معاهده به شدت انتقاد شده است و آنرا در راستای اعمال فشار علیه کشورهای در حال توسعه بویژه در زمینه بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز ارزیابی کرده است موضوعی که کاملا خلاف متن ماده 4 و 3 معاهده و قرارداد پادمان کشورهای عضو است و باید فورا برداشته شوند.

در پایان این بیانیه، عدم تعهد با ارائه 19 پیشنهاد ویژه در زمینه تسهیل حق کشورهای عضو معاهده در توسعه، تحقیق، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، خواهان درج این پیشنهادات در گزارش نهائی کنفرانس بازنگری معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای گردید. نهمین کنفرانس بازنگری به مدت یک ماه در اردیبهشت ماه سال جاری در نیویورک در حال برگزاری است.