تقدیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت ارتباطات زیرساخت

موبنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پاس تلاش برای اجرای ممیزی های مراقبتی بین المللی و تمدید گواهینامه های استقرار نظام های مدیریت کیفیت در شرکت ارتباطات زیرساخت، از رییس هیات مدیره، مدیرعامل و کارکنان این شرکت تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار موبنا، شرکت ارتباطات زیرساخت موفق به استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO 9001:2008 و دریافت گواهینامه های بین المللی مربوطه برای تمام فعالیت های شرکت در دامنه کاربرد طراحی، برنامه ریزی و توسعه ، فناوری ارتباطات، مدیریت شبکه، مدیریت واحدهای استانی، نظارت، بهره برداری، امور مالی، تحقیق و گسترش، پشتیبانی، نوسازی و تحول زیرساخت های مخابراتی (شبکه های سوئیچینگ، انتقال، ماهواره و دیتا) شد.
علاوه بر این شرکت ارتباطات زیرساخت موفق به پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای براساس استاندارد بین المللی OHSAS 18001:2007 برای تمام فعالیتهای شرکت و دریافت گواهینامه بین المللی مربوطه و ثبت آن ها در سازمان ملی استاندارد ایران و حرکت در مسیر موفقیت پایدار و استقرار و اخذ گواهینامه سطح بلوغ برمبنای استاندارد ISO 9004:2009/2010 با استفاده از منطق RADAR به عنوان راهنما شد.
به گزارش موبنا، این گواهی نامه های بین المللی در راستای تعالی سازمانی و تداوم استقرار نظام مدیریت کیفیت در مسیر موفقیت پایدار و اجرای ماده (33) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شرکت ارتباطات زیرساخت پیاده سازی شده است.
129/