نسبت طلاق به ازدواج در زنجان بالا است

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان گفت: نسبت طلاق به ازدواج در استان زنجان بالا است.

احد جودی ظهر سه شنبه در جلسه کار گروه بانوان افزود: نسبت طلاق به ازدواج در استان زنجان از سال ۹۱ به الان روبه افزایش است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه طلاق ها سال به سال در استان زنجان نسبت به ازدواج بیشتر می شود باید بازنگری لازم انجام شود و علت افزایش طلاق در استان کار شناسی شود.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان گفت: باید علت های طلاق ریشه یابی و برای رفع آنها برنامه ریزی و راهکار لازم تدوین شود.

جودی تاکید کرد: استان زنجان در بحث طلاق نسبت به کشور که  وضعیت نامطلوب و نگران کننده دارد دارای وضعیت خوبی است.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان یاد آورشد: جلوگیری از روند طلاق و افزایش ازدواج در استان زنجان نیاز به نوع  نگرش دارد که باید این نگرش عوض شود.