اجرای طرح توانمندسازی جوامع محلی در حوزه آبخیز «قزل تپه» زنجان

رئیس آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: با هدف الگوسازي طرح توانمندسازي جوامع محلي در حوزه آبخيز قزل تپه زنجان از سوی منابع طبیعی استان اجرا شده است.

محمد رضا گل محمدی افزود: در گام اول با مشاركت روستائيان و بهره برداران ۵۰هكتار از عرصه­ هاي ملي اين حوضه زير كشت گونه درختي پسته قرار گرفته تا ضمن توسعه فضاي سبز و رسيدن به اهداف مورد نظر منابع طبيعي استان، شرایط برای درآمدزایی روستاییان فراهم شود.

وی در بخش دیگر صحبت هایش درباره برنامه های سال گذشته واحد آموزش و ترویج بیان کرد: در سال گذشته با هدف اجرايي كردن شعار«با مردم، براي مردم» كلاس هاي ترويجي براي بهره ­برداران و آموزشي كاركنان برگزار شد که دو هزار و ۴۹۵ فر از بهره ­برداران آموزش هاي لازم در خصوص حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي را به مدت۱۴  هزار و ۹۷۰ ساعت گذراندند.

گل محمدی با بیان اینکه كاركنان اين اداره كل در راستاي افزايش دانش خود در خصوص علم روز منابع طبيعي آموزش هايي را در مراكز مختلف آموزشي گذرانده اند، ادامه داد: در اين خصوص نيز تعداد ۴۶ دوره آموزشي براي۹۹۰ نفر به مدت ۵۹۴۰ ساعت برگزار شد.

به گفته رئیس اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی استان در سال گذشته براي بهره­ برداري از پتانسيل روحانيت و علمای ديني در امر حفاظت و بهره برداري منابع طبيعي اقدام به عقد قرارداد با ۱۶ نفر از روحانيون علاقه مند به منابع طبيعي براي تبيين اصول اعتقادي و ديني در خصوص منابع طبيعي شده است.