چهار مرکز مخابراتی توسعه می یابد

موبنا - عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابارتی شهید مفتح، مالک اشتر، ولیعصر بومهن و شهید نبوی از فردا آغاز می شود.

به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید مفتح با پیش شماره های 2284 الی 2289، 2670 در محدوده خیابان های گل نبی، ناطق نوری، شریعتی و در مرکز مخابرات مالک اشتر با پیش شماره های 6617، 6619، 6635 الی 6638، 6667، 6683 الی 6689 در محدوده خیابان های مرتضوی، هاشمی، نواب صفوی، خوش و در مرکز مخابرات ولیعصر بومهن با پیش شماره های 7266، 7623 در محدوده بلوار غریب، پشت شهرداری، محدوده غنی و در مرکز مخابرات شهید نبوی با پیش شماره 3669 در محدوده روستای قلعه نوخالصه به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.