012101

دیوار و شیپور تعلیق نمی شوند

دیوار و شیپور ضوابط آگهی های مسکن را پذیرفتند.

اخبار بازار ایران – از این به بعد طبق ضوابط خاص درج آگهی در سکوهای برخط مشاورین املاک می توانند برای انتشار آگهی در دیوار و شیپور پیامک تایید برای مالک ارسال کنند و با تایید مالک آگهی منتشر شود.

IMG 20230902 151821 467 725x1024 1