1399033012260677720621514

دو سوم پروانه‌های نوسازی به خانه‌های یک تا ۳ طبقه اختصاص یافت

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، بخش عمده‌ای از پروانه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده به واحد‌های یک تا ۳ طبقه اختصاص یافته است.

اخبار بازار ایران – ساخت واحدهای یک طبقه و یا با تعداد طبقات کمتر خود در شرایط کنونی نقش بسیار موثری در توسعه افقی شهرها دارد که همین امر خود زمینه ساز بهبود وضعیت بازار مسکن و همچنین ایجاد فرهنگ ایرانی اسلامی و بازگشت فرهنگ خوب گذشته در کشور است.

در همین رابطه با وجود آنکه بخش عمده ای از نوسازی ها و ساخت واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده کشور صورت می گیرد معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در این مناطق را برای واحدهای یک طبقه و کوتاه مرتبه افزایش داده است.

محمد آیینی، مدیرعامل شرکت عمران باز آفرینی شهری به باشگاه خبرنگاران گفت:  تمامی استان‌ها و شهرداران ۳۷۳ شهر در نوسازی بافت فرسوده همراهی می‌کنند که نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت نوسازی مناطق فرسوده کشور دارد و از تمامی آنها تشکر می‌کنم.

او ادامه داد: این یکی از مهم ترین برنامه‌هاست که بیش از ۷۰ درصد پروانه‌ها در بافت فرسوده به واحدهای یک تا ۳ طبقه تعلق گرفته و این‌ها حاکی است که در بافت فرسوده نگاه‌ها به سمت تراکم کم است.

بر اساس این گزارش نوسازی بافت های فرسوده  در حال حاضر  یکی از اولویت های اصلی در بهبود وضعیت بازار مسکن و افزایش نوسازی بافت های فرسوده است که دولت تاکید بسیار زیادی در این زمینه دارد بنابراین با توسعه افقی در این مناطق می توان شاهد بهبود روند ساخت مسکن باشیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان