170072466

دولت از صنعتی سازان بخش مسکن حمایت می‌کند

وزیر راه و شهرسازی گفت: واگذاری زمین و تسهیلات بانکی به شرکت‌های فعال صنعتی سازان بخش ساختمان وجود دارد.

اخبار بازار ایران – آقای مهرداد بذرپاش گفت: از تمامی صنعتی سازان دعوت می کنیم که به استان ها و ادارات کل راه وشهرسازی مراجعه کنند چراکه ما در طرح  صنعتی سازی و نهضت ملی مسکن  اعلام می کنیم که زمین را ما تامین کرده و حتی بخشی از تسهیلات را هم پرداخت می کنم.

به گفته وزیر راه وشهرسازی، سازندگان و صنعتی سازان با دریافت زمین اقدام به ساخت کنند و قدرالسهم زمین خود را برداشته و مابقی را به وزارت راه وشهرسازی واگذار می شود.

او می گو ید: ما به طور کامل از تمامی سازندگان و صنعتی سازان حمایت خواهیم کرد و با همکاری آنها می توانیم واحدهای مورد نظر را بسازیم.

بذرپاش گفت: این شرکت‌ها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و به اندازه مشارکت‌شان از واحدهای ساخته شده سهم ببرند.

 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان