1538457 253
روزنامه رسالت:

آمار بالای مهاجرت پزشکان را جعل کردند که تعرفه خدمات پزشکی را بالا ببرند!

از منظر برخی کارشناسان، این موضوع ناشی از تولید خبر سازمان نظام پزشکی در ایام تصویب بودجه برای تغییر تعرفه ها به نفع پزشکان است!

اخبار بازار ایران – روزنامه رسالت در گزارشی مدعی شده است آمار مهاجرت ها از کشور غیرواقعی و بزرگنمایی است.

این روزنامه نوشته است:

درخصوص سویه کثرت مهاجرت پزشکان و کادر درمان (که از حجم خبر بسیار بالایی نیز برخوردار است)، باید اشاره کرد به اینکه، مطالعه سیر اخبار و تطابق آن با حجم محتوای منتشر شده در شبکه های اجتماعی به نتایج جالبی منجر شده و این سیر، از ارتباط بین سازمان نظام پزشکی و اخبار ناامید کننده افزایش چشمگیر مهاجرت کادر درمان حکایت دارد که از منظر برخی کارشناسان، این موضوع ناشی از تولید خبر سازمان نظام پزشکی در ایام تصویب بودجه برای تغییر تعرفه ها به نفع پزشکان است!