61879369

جدیدترین قیمت مرغ و مشتقات آن در بازار

این گزارش حکایت از افزایش قیمت مرغ دارد که کارشناسان می‌گویند گرانی گوشت باعث شده تقاضا به سمت مرغ برود و قیمت را بالا بکشد.

اخبار بازار ایران – گزارش های میدانی از بازار فروش محصولات پروتئینی حاکی است که قیمت مرغ افزایش یافته و بیش از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار به فروش می رود، گفته می‌شود گرانی گوشت قرمز در بازار باعث شده که تقاضای گوشت مرغ بیشتر شده و قیمت را بالا بکشد.

نرخ مصوب مرغ کیلویی 63 هزار تومان است که ماه‌ها به دلیل عرضه مازاد در بازار حدود 10 هزار تومان کمتر از این نرخ فروخته می‌شد که اعتراضات تولید کنندگان را در پی داشت و آنها می‌گفتند تولید برایشان به صرفه نیست.

حال با افزایش اخیر قیمت گوشت قرمز، یکباره نرخ مرغ 5 هزار تومان به بیش از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار رسیده است.

سرانه مصرف مرغ در کشور حدود 26 کیلوگرم بوده که کارشناسان می‌گویند اکنون بیش از 30 کیلو است.

بر اساس گزارش خبرنگار فارس از مراکز فروش محصولات پروتئینی در منطقه 19 تهران، قیمت انواع گوشت مرغ و مشتقات آن در بازار به این شرح است:

کالا(کیلوگرم)قیمت(تومان)
مرغ68000
ران مرغ59000
سینه مرغ با استخوان74500
ران مرغ بدون کمر68000
سینه مرغ بدون استخوان118000
فیله مرغ138000
بال مرغ65000
کتف مرغ65000
کمر مرغ70000
گردن مرغ25000
ساق مرغ10000
بوقلمون 96000
دل مرغ24000
جگر مرغ15000
سنگدان مرغ25000
پای مرغ10000

 منبع: فارس