57911857

درآمدهای بالای ۷ میلیون چقدر باید مالیات بدهند؟

باتوجه به اینکه در لایحه بودجه سال آینده، معافیت مالیاتی حقوق تا هفت میلیون تومان تعیین شده است، افرادی که بیش از این مبلغ درآمد دارند، به تناوب مشمول مالیات می‌شوند.

اخبار بازار ایران – سقف مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۲ معادل ۸۴ میلیون تومان تعیین شده است ؛ بر این اساس افرادی که در سال بیش از ۸۴ میلیون تومان درآمد دارند، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

بر این اساس، نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است:

۱_ نسبت به مازاد ۸۴ میلیون تومان تا ۱۶۸ میلیون تومان، ۱۰ درصد

۲_ نسبت به مازاد ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان، ۱۵ درصد

۳_ نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تومان تا ۴۸۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد

۴_ نسبت به مازاد ۴۸۰ میلیون تومان به بالا ۳۰ درصد

موارد استثنا در مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود.

 منبع: ایسنا