خودرو

سال گذشته کمتر از ۳۰ هزار خودرو اسقاط شد

رئیس انجمن اسقاط خودرو گفت: بنابر آمار در ۹ ماهه سال گذشته کمتر از ۳۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد.

اخبار بازار ایران – آقای محمود مشهدی شریف رئیس انجمن مراكز اسقاط و بازیافت خودرو گفت: بنابر آمار سال ۹۸،  ۷۷۰۰ دستگاه، سال ۹۹ مراجعه ۱۳۰۰۰ دستگاه و در ۹ ماهه سال گذشته هم کمتر از ۳۰ هزار دستگاه اسقاط شده است.

به گفته او، مشكل اصلی نهادهای تصمیم گیر و اجرایی هستند. یكی از این نهادهای تصمیم گیر مجلس است، به طور کلی باید معادل ۲۵ درصد تولید جدید، خودروی فرسوده اسقاط شود.

مشهدی شریف می گوید: با توجه به ایرادی كه مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به واردات خودرو می‌گیرند، وضعیت تولید داخل نادیده گرفته شده است.

به گفته او، بحث این است که با یک و نیم درصدی که مجلس تصویب کرده است، طبیعتا به ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی اسقاطی نخواهیم نرسید. برآورد می شود که حداکثر در سال ۱۴۰۱، ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه بیشتر اسقاط نخواهد شد چون براساس یک و نیم درصد قیمت خودرو فرسوده پیدا می کند بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است که با این عدد اشتیاقی به خرید ندارند.

مشهدی شریف گفت: تا زمانی كه خودرو گران می شود، عملا مردم اشتیاقی برای اسقاط خودرو خود ندارند. به طور مثال خودرو نو پراید که ۲۲۰ میلیون قیمت دارد طبعا ۱/۷ آن را باید به فروش برساند.

رئیس انجمن اسقاط خودرو گفت: تصادفاتی كه در كشور صورت می‌گیرد، از سوی خودروهای فرسوده است. متأسفانه برای هیچ نهادی این مساله حائز اهمیت نیست.

 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان