1398062615354146318414124

عرضه قطره چکانی خودرو عامل افزایش قیمت است

موتمنی گفت: عرضه قطره چکانی خودرو از عوامل موثر بر افزايش قيمت خودرو است که در صورت رفع این بحران، قیمت خودرو کنترل می شود.

اخبار بازار ایران – آقای سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران درباره قیمت خودرو در بازار گفت:طی روزهای اخیر قیمت خودرو افزایش یافته است.

به گفته او، امسال قیمت خودرو  یک بار در اردیبهشت افزایش یافت و از شهریور به بعد افزایش قیمت خودرو سرعت بیشتری گرفت. هر چند اخیرا شاهد شدت رشد قیمت خودرو‌ها هستیم.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: در شرایط فعلی عرضه خودرو در بورس بسیار محدود است؛ بنابراین قیمت عرضه در بورس از نظر خریداران همان قیمت کارخانه قلمداد می شود؛ اما با این تفاوت که قیمت عرضه در بورس بالاتر از قیمت کارخانه است و همین موضوع بر افزایش قیمت در بازار تاثیرگذار است.

مؤتمنی گفت: با وجود رکود کامل در بازار خودرو، قیمت‌ها افزایش یافته است چرا که اصلی‌ترین مشکل در حوزه خودرو عدم تناسب بین عرضه و تقاضاست که در صورت رفع این بحران، قیمت خودرو کنترل می شود.

 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان