57917163

آپارتمان‌سازی ممنوع/ شهرک سازی به جای استفاده از بافت فرسوده؟

شهرداری تهران طرح های تشویقی برای کمبود مسکن ارائه کرده است که در آن طرح از بافت های فرسوده و تراکم بخشی برای نوسازی در بافت های فرسوده استفاده کرده است

اخبار بازار ایران – شهرداری تهران طرح‌های تشویقی برای کمبود مسکن ارائه کرده است که در آن طرح از بافت‌های فرسوده و تراکم بخشی برای نوسازی در بافت‌های فرسوده استفاده کرده است در صورتی که می‌توان مشکل مسکن را از زمین‌های اطراف تأمین کرد یا اینکه بافت‌های فرسوده را به جای اینکه تجمیع خانه‌ای کنیم تجمیع کوچه‌ها را داشته باشیم و کوچه‌ها را تبدیل به شهرک کنیم.

طرح‌های تشویقی تکراری و ناکارامد

فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصادی در خصوص طرح‌های تشویقی شهرداری‌ها برای استفاده از بافت‌های فرسوده برای ساخت مسکن گفت: این طرح‌های تشویقی راهکارهای جدیدی نیست که شهرداری‌ها ارائه می‌دهند این طرح‌های تشویقی برای اصلاح بافت‌های فرسوده به درد نمی‌خورد حتی ساختمان سازی رد این بافت‌های فرسوده کوچه‌ها را شبیه به دندان کرده است این نوع طرح‌های تشویقی راهکار مناسبی برای جبران کمبود مسکن نخواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: به جای تجمیع خانه‌ها و طرح‌های نقطه‌ای بهتر است که کوچه‌ها با هم تجمیع شود به طور مثال چند کوچه تخریب شود و شهرک سازی شود تا مشکل بافت‌های فرسوده برطرف شود در غیر این صورت تراکم بخشیدن یا تخفیف در پرداخت عوارض راهکارهای مناسبی برای جبران کمبود مسکن نیست.

شهرک سازی به جای استفاده از بافت فرسوده

این کارشناس مسکن راهکار جبران کمبود مسکن را اینگونه بیان کرد: طرح پیشنهادی می‌تواند ساخت شهرک در اطراف تهران یا کلانشهرها باشد این شهرک سازی به گونه‌ای باشد که تمام خدمات رفاهی را شامل شود از سوی دیگر بهتر است که این شهرک‌ها خانه‌های ویلایی باشند همانند کشورهای پیشرفته همانند انگلیس که در حومه لندن که حتی گران‌تر از خود لندن است حتی در کشورهای همسایه مانند ترکیه (استانبول) هم حومه شهرها به صورت شهرک سازی ساخته می‌شود اما در ایران (تهران) این شهرک سازی ها دیده نمی‌شود در صورتی که اگر شهرک سازی ها با خدمات رفاهی کامل انجام شود می‌تواند مشکل کمبود مسکن را برطرف سازد.

 منبع: مهر