3943040

قیمت جدید برنج به سوپرمارکت‌ها رسید/ لیست قیمتها اعلام شد

با کاهش قیمت برنج ایرانی همزمان با فصل برداشت، قیمت بعضی انواع برنج‌های بسته‌بندی در سوپرمارکت‌ها هم کاهش یافته است.

اخبار بازار ایران – مقایسه قیمت کنونی انواع برنج با نرخ‌های تابستان نشان می‌دهد بعضی ارقام برنج، ۱۵ تا ۲۰هزار تومان در هر کیلو افت قیمت داشته‌اند. درصدی از کاهش قیمت در برنج‌های خارجی هم مشاهده می‌شود.

قیمت جدید برنج  به سوپرمارکت‌ها رسید/ لیست قیمتها اعلام شد
 منبع: همشهری