99 05 04 01

هزینه وام ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن افزایش یافت

هزینه دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن با رشد قیمت اوراق حق‌تقدم به حدود ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

اخبار بازار ایران – اواسط ماه جاری میانگین قیمت اوراق حق تقدم مسکن حدود 99 هزار تومان بود و متقاضی وام 480 میلیون تومانی خرید مسکن در تهران باید حدود 96 میلیون تومان اوراق تسه خریداری می‌کرد.

 این در حالی است که قیمت هر برگ اوراق حق تقدم مسکن (تسه) امروز به حدود 104 هزار تومان افزایش یافته است.

بر این اساس قیمت تسه 0007 (مهرماه 1400) حدود 104 هزار تومان است. قیمت تسه مرداد 1400 بالغ بر 105 هزار تومان، تسه آبان‌ماه 1400 حدود 103 هزار تومان و قیمت تسه بهمن ماه سال 99 حدود 103 هزار تومان است.

به گزارش تسنیم، با احتساب قیمت امروز اوراق حق تقدم مسکن، متقاضی وام 480 میلیون تومانی مسکن باید حدود 100 میلیون تومان برای خرید تسه هزینه کند. به عبارت دیگر حدود 380 میلیون تومان از وام خرید مسکن برای متقاضی باقی می‌ماند.