169674842

تهرانی‌ها به اندازه دریاچه چیتگر آب مصرف کردند!

معاون بهره برداری آبفای جنوب شرق استان تهران گفت: در روز گذشته مصرف آب در شهر تهران به ۳ میلیارد لیتر رسید که این عدد معادل با حجم دریاچه چیتگر است. این میزان مصرف برابر است با میزان مصرف آب در فصل تابستان و در اوایل مرداد و شهریور ماه، اما متاسفانه در روز ۵۵ پاییز شاهد این میزان از مصرف آب هستیم.

اخبار بازار ایران – پناهی گفت: ووردی آب به سد‌های کشور ۳۶ هزار لیتر بر ثانیه است، اما میزان مصرف آب مردم تهران حدود ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه است و این میزان اختلاف باعث می‌شود که مخازن ما نتوانند ارتفاع بگیرند و با کسری حدود ۳۵۰ هزار متر مکعبی مواجه شویم.

او گفت: دلیل اصلی این میزان از مصرف آب مربوط به مشترکان بد مصرف است به طوری که حدود ۵۰ درصد از مشترکان بد مصرف هستند و الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند به طوری که در حال حاضر الگوی مصرف ۱۳۰ لیتر است، اما برخی از مشترکان به ازای هر یک نفر حدود ۲۳۰ لتیر در شبانه روز آب مصرف می‌کنند و با توجه به آنکه وضعیت سد‌های ما نامناسب است و میزان بارندگی در کشور ۸۴ درصد کاهش یافته بنابراین باید مشترکان صرفه جویی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان